در خرداد ماه سال‌جاری؛

ارائه بیش از ۳۰ هزار خدمت پاراکلینیکی به مراجعین مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب‌دا)؛ در خرداد ماه سال‌جاری، بیش از ۳۰ هزار خدمت پاراکلینیکی در زمینه تصویربرداری شامل CT Scan، MRI، سونوگرافی، رادیولوژی به مراجعین مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت ارائه شده است. از این میزان بیش از ۶۵۰۰ مورد CT Scan به صورت بستری و سرپایی، بیش از […]

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب‌دا)؛ در خرداد ماه سال‌جاری، بیش از ۳۰ هزار خدمت پاراکلینیکی در زمینه تصویربرداری شامل CT Scan، MRI، سونوگرافی، رادیولوژی به مراجعین مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت ارائه شده است.

از این میزان بیش از ۶۵۰۰ مورد CT Scan به صورت بستری و سرپایی، بیش از ۲۲ هزار مورد رادیولوژی جهت بیماران بستری و سرپایی و قریب به ۳ هزار مورد سونوگرافی در این مرکز آموزشی و درمانی انجام شده است.

همچنین قریب به ۸۵۰ مورد MRI جهت بیماران بستری و سرپایی نیز در این مرکز آموزشی و درمانی انجام شده است.