مدیرعامل توزیع برق گیلان:

ازسرگیری مجدد واگذاری انشعاب برق غیردائم به واحدهای فاقد مجوز ساخت در داخل محدوده شهر و روستا با اخذ تعهد محضری

    محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان از امکان واگذاری انشعاب برق غیردائم به واحدهای فاقد مجوز ساخت در داخل محدوده شهر و روستا با اخذ تعهد محضری تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد. مهدیزاده خاطرنشان کرد: برابر هماهنگی بعمل آمده با دادگستری استان گیلان،دستور دادستان کل محترم استان و با […]

 
 
محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان از امکان واگذاری انشعاب برق غیردائم به واحدهای فاقد مجوز ساخت در داخل محدوده شهر و روستا با اخذ تعهد محضری تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد.

مهدیزاده خاطرنشان کرد: برابر هماهنگی بعمل آمده با دادگستری استان گیلان،دستور دادستان کل محترم استان و با توجه مکاتبات ارسالی از سوی شرکت توانیر و باستناد بند “ی” تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲، واگذاری انشعاب برق غیردائم به متقاضیان فاقد مجوز ساخت داخل محدوده شهرو روستا (  تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح ) فارغ از زمان ساخت امکانپذیر است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: امورها و ادارات تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان بر اساس دستورالعمل های ارسالی ملزم به دریافت و اخذ تعهد محضری از متقاضیان هستند مبنی بر این که واگذاری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نکرده و در صورت تعیین تکلیف قانونی و صدور حکم قانونی مستحدثات توسط مراجع صادر کننده مجوز ( شهرداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و …) انشعاب جمع آوری خواهد شد.

وی اظهار داشت: امورها و ادرات توزیع برق استان لیست انشعابات غیر دائم  واگذار شده تا پایان سال ۱۴۰۲ را به صورت سه ماهه به شهرداری های مربوطه در منطقه ارسال خواهند کرد.

مهدیزاده افزود: خارج از محدوده خدمات شهری و حریم شهر استعلام سه گانه الزامی است و تنها با دریافت مجوز و یا نامه بلامانع می توان انشعاب برق واگذار شود، همچنین در محدوده طرح هادی روستاها نیز برای مشخص شدن محدوده مورد تقاضای متقاضیان روستایی طبق فرم استعلام طرح هادی باید از بخشداری استعلام محدوده طرح هادی و نوع کاربری صورت پذیرد و در صورت واقع بودن  مستحدثات تکمیل شده در طرح هادی و کاربری مسکونی، بدون استعلام سه گانه میتوان برق غیر دائم را واگذار کرد و ارسال لیست انشعابات غیر دائم واگذار شده بصورت سه ماهه به بخشداری ها الزامی می باشد .

وی تصریح کرد : درخصوص موارد خارج از محدوده طرح هادی روستاها استعلام سه گانه از بخشداری ، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی الزامی است و در صورت ارائه مجوز ساخت یا اعلام بلامانع بودن واگذاری انشعاب از سوی مراجع یادشده میتوان نسبت به واگذاری انشعاب برق مستحدثات تکمیل شده اقدام نمود

 مدیرعامل توزیع برق گیلان تاکید کرد: درخصوص مستحدثات واقع در خارج از محدوده شهرها و روستاها ، به استناد قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق و … آیین نامه مربوطه ، واگذاری انشعاب برق غیر دائم منوط به استعلام از مراجع ذیربط از قبیل جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و بخشداری جهت تعیین زمان ساخت بنا و مجوز واگذاری انشعاب برق می باشد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گفت : با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، نظارت دقیق بر واگذاری این نوع انشعاب از سوی واحدهای ستادی با دقت انجام خواهد شد