واکنش رئیس سازمان محیط زیست به وضعیت دریاچه ارومیه پس از خشک شدن آن:

از مردم برای احیای دریاچه کمک می خواهیم !

علی سلاجقه در جریان سفر یک روزه به ارومیه در جلسه بررسی وضعیت زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه با اشاره به وضعیت دریاچه اظهار کرد: مسئله این دریاچه یک موضوع بین‌المللی است، ولی متاسفانه وضعیت مناسبی ندارد. وی با اشاره به در پیش بودن فصل پاییز گفت: امیدواریم در پاییز با بارش خوب، وضعیت […]

علی سلاجقه در جریان سفر یک روزه به ارومیه در جلسه بررسی وضعیت زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه با اشاره به وضعیت دریاچه اظهار کرد: مسئله این دریاچه یک موضوع بین‌المللی است، ولی متاسفانه وضعیت مناسبی ندارد.

وی با اشاره به در پیش بودن فصل پاییز گفت: امیدواریم در پاییز با بارش خوب، وضعیت دریاچه ارومیه تغییر کند البته مدیریت آب‌های بارشی و موجود یکی از اولویت‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.با توجه به تزریق اعتبارات و گرفتن حق آبه دریاچه ارومیه نیاز است تا مردم حوضه آبریز نیز همکاری خوبی داشته باشند.