انتقاد اعضای سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور:

از هدیه چای‌خارجی توسط وزیر کشاورزی تا مخالفت دولت با پرداخت وام برای مطالبات چایکاران

نشست خبری مدیران سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور در سالن اجتماعات این تشکل برگزار شد. این سندیکا نقش اساسی در گزارش فساد اخیر واردات چای‌خارجی داشت.

اعضای سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور  نسبت به عملکرد دولتمردان در عدم حمایت از چایکاران داخلی انتقاد وارد کردند.

نشست خبری مدیران سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور در سالن اجتماعات این تشکل برگزار شد. این سندیکا نقش اساسی در گزارش فساد اخیر واردات چای‌خارجی داشت.

محمدصادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور در این نشست با بیان اینکه امروز چای تاریخ مصرف گذشته که غیرقابل شرب بوده و معروف به چای سنواتی است از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده صنعت چای می باشد، افزود: اگر درب انبارهای چای تاریخ مصرف گذشته باز شود ضربه بزرگی به بازار چای داخلی وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه با ادامه روند فعلی کشاورز برای بهزراعی به باغش نخواهد رفت و کارخانه‌دار قادر نخواهد بود که کارخانه‌اش را برای فعالیت مجدد باز کند، گفت: در این صورت سازمان چای نیز نمی‌تواند با کارخانه‌ای که تخلف کرده و بهای برگ سبز چای را پرداخت نکرده برای سال آینده قرارداد امضاء کند و همه خطر این است که چای در شرایط سراشیبی سقوط است.

 وزارت جهاد به مهمانان خود چای‌خارجی هدیه کرد!

فرشید محبی مدیر عامل اتحادیه چایکاران شمال کشور نیز در این نشست با اشاره به واردات بی‌رویه چای اظهار کرد: واردات چای باید به اندازه مصرف داخلی انجام شود و اولویت فروش با چای تولید داخلی باشد، بعد نیاز کشور وارد شود.

وی با بیان اینکه استفاده از چای ایرانی در مراکز دولتی برای حمایت از تولید داخلی لازم است اما متاسفانه این مساله رعایت نمی‌شود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی بسته‌هایی که برای مهمانان خود هدیه کردند چای ۱۰۰ درصد خارجی بود که بنده به عنوان نماینده چایکاران در این مراسم حضور داشتم و وقتی متوجه این هدیه شدم بسیار دلگیر شدم.

مدیر عامل اتحادیه چایکاران شمال کشور همچنین گفت:  در تصمیم‌گیری‌های کلان برای صنعت چای در وزارتخانه‌ها و نهادها متاسفانه هیچکدام از این نمایندگان حضور ندارند تا دفاع قابل قبولی از صنعت چای شود و اکثر افراد این نشست‌ها، خود واردکنندگان چای هستند.

مخالفت با درخواست وام ۵۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت مطالبات چایکاران 

مدیر کارخانه چایسازی صابونچی  نیز با بیان اینکه هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای کشور از معاون اول رئیس جمهور برای حل معضل پرداخت مطالبات چایکاران درخواست ۵۰۰ میلیارد تومان پول با بهره بانکی کردیم که موافقت نشد، تصریح کرد: ما با خطر ورود چای تاریخ گذشته در بازار مواجه هستیم که دارای مجوزهای قانونی بوده در حالیکه ما در سال تولید قرار داریم و تولیدکنندگان که در صف اول جنگ اقتصادی هستند اینگونه مورد بی‌مهری قرار دارند.