رضا عاشری: ما دروغگویی بیش نیستیم

استوری جنجالی عضو شورای شهر رشت درباره استخدام های فامیلی

عضو شورای شهر رشت از جذب اقوام برخی اعضای شورا خبر داده و با عذرخواهی از این موضوع گفته است: ما دروغگویی بیش نیستیم. جذب داریم ولی برای کس و کار خودمون.

رضا عاشری عضو شورای شهر رشت که هر از چندگاهی با انتشار استوری های جنجالی، اظهارات او حاشیه ساز می شود اینبار از جذب فامیل و بستگان اعضای شورا خبر داده است.

عاشری نوشته است: اخیرا شنیده ام که عضو شورایی دخترخاله خودش را سر کار آورده، یکی دیگر از همکارانم پسرعمو و این فقره اخیر عضوی پسرش را به عنوان پاکبان پشت میزنشین. از خودم و مثلا ۱۰ عزیز شورای مثلا انقلابی خودم می پرسم ما با شوراهای قبلی دقیقا چه فرقی داریم؟!

عاشری بعدا در یک استوری دیگر نوشته است: یهوو یاد چندتا جوون افتادم که گفتن آقای عاشری زن و بچه مون گشنه هستن. مارو به عنوان رفتگر بیار سرکار. اصلا دستشویی پاک می کنیم و من در جواب گفتم جذب نداریم. اگر نداریم چطور داریم اینهمه جذب می کنیم و مستقیم می فرستیم پشت میز؟ ما دروغگویی بیش نیستیم. جذب داریم ولی برای کس و کار خودمون.

گفتنی است، این اظهارات هنوز واکنشی از سوی رئیس شورای شهر رشت و همچنین روابط عمومی شورای ششم نداشته است.