استوری مهدی یزدانی خرم درباه ابراهیم گلستان شبیه ادعای شاهکار بینش پژوه بعد فوت شجریان

مهدی یزدانی خرم(نویسنده) با انتشار این استوری درباره مرگ ابراهیم گلستان، موجب انتقاد بسیاری از دوستداران ادبیات شده است. او در جایی از متنش راجع به مرگ گلستان نوشته است: «زنگ زدم گلستان، گفتند مُردی»! این در حالی است که کلا ایراهیم گلستان سالها در انگلستان ارتباط چندانی با ایرانیان و حتی بستگان خود هم […]

مهدی یزدانی خرم(نویسنده) با انتشار این استوری درباره مرگ ابراهیم گلستان، موجب انتقاد بسیاری از دوستداران ادبیات شده است.

او در جایی از متنش راجع به مرگ گلستان نوشته است: «زنگ زدم گلستان، گفتند مُردی»!

این در حالی است که کلا ایراهیم گلستان سالها در انگلستان ارتباط چندانی با ایرانیان و حتی بستگان خود هم نداشت.

استوری که همه را یاد ادعاهای نزدیکی شاهکار بینش پژوه بعد از فوت زنده یاد شجریان می‌اندازد.