اشتغال به خدمت ۱۴ بهورز فارغ التحصیل کاردانی از سهمیه ایثارگران در سراسر گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا) ؛ دکتر سید محمود رضوانی- معاون بهداشتی دانشگاه در این خصوص ، اظهار کرد؛  این افراد از فراگیران بهورزی نخستین دوره کاردانی از سهمیه ایثارگران هستند که از زمستان سال ۱۴۰۰ در دوره آموزش بهورزی آغاز به تحصیل کرده اند و پس از […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا) ؛ دکتر سید محمود رضوانی- معاون بهداشتی دانشگاه در این خصوص ، اظهار کرد؛  این افراد از فراگیران بهورزی نخستین دوره کاردانی از سهمیه ایثارگران هستند که از زمستان سال ۱۴۰۰ در دوره آموزش بهورزی آغاز به تحصیل کرده اند و پس از کسب موفقیت در آزمون نهایی در شهریور ماه سال جاری از مراکز آموزش بهورزی فارغ التحصیل شدند.
 وی افزود: ۱۴ بهورز، در مراکز آموزش بهورزی شهرستان های تالش، لنگرود و شفت، آموزش دیدند.
معاون بهداشتی دانشگاه در پایان ، یادآور شد؛ بهورزان فارغ التحصیل هم اکنون در خانه های بهداشت مورد پذیرش در شهرستان های گیلان، مشغول به ارائه خدمت می باشند.