اصلاح و ارتقاء واحدهای هوادهی و ته نشینی تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان لاهیجان

واحدهای هوادهی و ته نشینی تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان لاهیجان مورد اصلاح و بهسازی قرار گرفت.

 

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای گیلان اظهار داشت: به منظور ارتقاء کیفی و کمی تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان لاهیجان، حوض هوادهی شماره ۱ و حوض ته نشینی ثانویه این تصفیه خانه اصلاح و بهسازی شد.

علیرضا غیاثی گفت: به منظور اصلاح حوض هوادهی، ۴ دستگاه الکتروموتور هوادهی به صورت کامل سرویس و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: همچنین حوض ته نشینی ثانویه شماره ۱ نیز به صورت کامل تخلیه و پس از رفع مشکلات مربوط به گرفتگی شیر های ورودی فاضلاب به حوضچه و اصلاح سرریزها، مجدداً وارد مدار بهره برداری شد.