اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب در شهر صومعه سرا

    با اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب در شهر صومعه سرا، از هدر رفت ۷ لیتر بر ثانیه آب تصفیه شده جلوگیری شد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ مدیر امور آبفای صومعه سرا گفت: طی ۲ ماه نخست سال جاری؛ پایش ۱۵کیلومتر […]

 

 

با اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب در شهر صومعه سرا، از هدر رفت ۷ لیتر بر ثانیه آب تصفیه شده جلوگیری شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ مدیر امور آبفای صومعه سرا گفت: طی ۲ ماه نخست سال جاری؛ پایش ۱۵کیلومتر از شبکه توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی شهر صومعه سرا و کنترل مناطق دارای ضعف فشار آب شرب، منجر به شناسایی ۲ فقره شکستگی پنهان در شبکه توزیع آب شرب شد.

محمدمهدی شیرزاد بیان داشت: با اصلاح و رفع شکستگی ها از هدر رفت حدود ۷ لیتر بر ثانیه آب تصفیه شده جلوگیری و با افزایش فشار شبکه توزیع، ضعف فشار آب شرب مشترکین بهره مند مرتفع شد.