مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان خبر داد:

اصلاح ۵۰۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط طی ۳۶۴ مرحله طرح تاب آوری در سال ۱۴۰۱

مدیرعامل توزیع برق گیلان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱برنامه ریزی دقیق و مدونی صورت پذیرفت تا ۳۶۴ مرحله طرح مذکور با فعالیت ۱۳۲۱ اکیپ اجرایی شود.

محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیلان جزییات طرح جهادی افزایش تاب آوری شبکه‌های فشار متوسط در سال ۱۴۰۱ را ارائه داد.

وی خاطرنشان کرد: با هدف افزایش تاب آوری و پایداری شبکه‌های فشار متوسط و کاهش مدت زمانی خاموشی‌ها در اثر شرایط نامساعد جوی، طرح تاب آوری شبکه در شرکت توزیع برق گیلان از سالیان گذشته آغاز و در سالجاری با قدرت و انسجام بیش از پیش اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل توزیع برق گیلان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱برنامه ریزی دقیق و مدونی صورت پذیرفت تا ۳۶۴ مرحله طرح مذکور با فعالیت ۱۳۲۱ اکیپ اجرایی شود و ۱۳۶ فیدر و قریب به ۵۰۰ کیلومتر شبکه نیز مورد اصلاح قرار گیرد و برای مجموعه اقدامات مذکور ۱۲۰۱۲۷میلیون ریال اعتبار صرف شده است.
مهدیزاده تاکید کرد: طرح تاب آوری جهادی تعمیرات پیشگیرانه‌ای است که طی سالیان متوالی در کل استان بمنظور کاهش تعداد خاموشی‌ها اجراء شده است چراکه در طول سال علاوه بر قطعی برق بر اثر عیب و تخریب تاسیسات برق در شرایط جوی، ناپایداری بر اثر برخورد شاخه درخت یا سایر اجسام خارجی در شبکه برقرسانی رخ می‌دهد و این امر باعث تحمیل خاموشی‌های متعدد با مدت زمان نسبتا طولانی به مشترکین می‌شود و علاوه بر پیگیری کاهش مدت زمانی خاموشی‌ها، پایش و حذف اینگونه موارد جهت کاهش تعداد خاموشی‌ها در دستورکار شرکت توزیع برق گیلان قرار دارد.
مدیرعامل توزیع برق گیلان اضافه کرد: باوجود اجرای طرح مذکور و طرح بزرگ جایگزینی شبکه‌های فشار ضعیف فرسوده با کابل خودنگهدار در سطح استان و باوجود چندین مرحله بارش برف، وقوع تندباد و… شبکه‌های توزیع برق گیلان از پایداری مناسبی در سال گذشته برخوردار بود.
وی گفت: در مجموع و از ابتدای اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۱۴۳۱ مرحله، ۵۲۱۴ اکیپ اجرایی طی ۳۰۷۲۸ نفرساعت به فعالیت پرداختند و ۲۲۵ فیدر و ۲۶۸۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط مورد اصلاح و بهسازی قرار گرفت و برای اجرای طرح افزایش تاب آوری جهادی مجموعاً ۳۶۹۲۴۰ میلیون ریال هزینه شده است.
مهدیزاده در خاتمه گفت: اجرای این قبیل فعالیت‌ها نشان دهنده اهمیت تامین برق پایدار برای مشترکین است و کارکنان توزیع برق گیلان با آمادگی کامل برای دستیابی به هدف غایی شرکت یعنی جلب رضایتمندی مردم و پاسخگویی هرچه بهتر به مشترکین تلاش می‌کنند.