آیا انتشار گزارش حجاب بان‌های مترو کار دست اعتماد داد!؟

اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد به دلیل «انتشار سند خیلی محرمانه»

پس از انتشار این مطلب در روزنامه اعتماد امروز ۵ آذر و طبق قانون مطبوعات علیه این ‌روزنامه اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شد.

دادستانی تهران به دلیل «انتشار غیر قانونی یک سند خیلی محرمانه» برای روزنامه اعتماد پرونده قضایی تشکیل داد.

قوه قضاییه اعلام کرد: روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشر شده امروز (۵ آذر ۱۴۰۲) به صورت غیر قانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه را منتشر کرد.

پس از انتشار این مطلب و طبق قانون مطبوعات علیه این روزنامه اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شد.

بخشنامه حجاب بان‌ها احتمالا همان سند محرمانه است

امروز یک شنبه روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع حجاب بان‌های مترو پرداخت و از بخشنامه‌ای خبر داد که در مردادماه ابلاغ شده و ظاهرا مبنای تشکیل حجاب بان‌ها است. انتشار این بخشنامه احتمالا سند محرمانه تلقی و برای آن علیه اعتماد اعلام جرم شده است.