سامانه ۱۳۷ پلی ارتباطی رشتوندان با مدیریت شهری

اعلام سامانه تلفنی ۱۳۷ شهرداری رشت برای گزارش های شهروندی به منظور تسریع در طرح ترمیم سریع آسفالت معابر سطح شهر رشت

اعلام سامانه تلفنی ۱۳۷ شهرداری رشت برای گزارش های شهروندی به منظور تسریع در طرح ترمیم سریع  آسفالت معابر سطح شهر رشت
 با دستور سرپرست شهرداری رشت طی هفته گذشته روکش آسفالت معابر شهری توسط معاونت حمل و نقل ترافیک ، سازمان عمران و بازآفرینی شهری و مناطق پنج گانه در سطح شهر و محلات در حال اجراست .
یوسف یزدانی در این  رابطه اعلام کرد : باعنایت به حجم بالای کار و طبق جدول برنامه ریزی شده کار توسط واحدهای مربوط در حال اجراست و شهروندان محترم نیز در هر منطقه از شهر و محل مورد سکونت خود ، در صورت مشاهده چاله، خطوط حفاری ترمیم نشده و موارد نیاز به روکش آسفالت ، میتوانند طی تماسی با سامانه ۱۳۷ شهرداری ، با ذکر نام کوچه و محل مورد نظر ، مراتب را به اطلاع شهرداری برسانند تا در اسرع وقت و در طرح اصلاح معابر شهری و روکش آسفالت معابر شهری ، نسبت به بازسازی آن اقدام شود .