تحقق وعده

افتتاح سنگ‌فرش ورودی پارک ملی بوجاق

افتتاح سنگ‌فرش ورودی پارک ملی بوجاق  افتتاح این پروژه با حضور فرماندار شهرستان آستانه‌اشرفیه، بخشدار بندر کیاشهر، «مرتضی عاطفی» شهردار و اعضاء شورای اسلامیاین شهر بندری صورت گرفت.

افتتاح سنگ‌فرش ورودی پارک ملی بوجاق

 افتتاح این پروژه با حضور فرماندار شهرستان آستانه‌اشرفیه، بخشدار بندر کیاشهر، «مرتضی عاطفی» شهردار و اعضاء شورای اسلامیاین شهر بندری صورت گرفت.