افزایش ظرفیت تامین آب شرب مجتمع شالما شهرستان شفت

ظرفیت تامین آب شرب مجتمع شالما شهرستان شفت 9 لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

 

 

مدیر امور آبفای شفت گفت: ظرفیت تامین آب شرب سایت آبرسانی مجتمع شلما با نصب و راه اندازی یک دستگاه پمپ به قدرت ۲۲ کیلووات به میزان ۹ لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

علی دادرس بیان داشت: از سایت آبرسانی مجتمع شالما به سه روستای شالما، سالک معلم و سیاه مزگی با ۸۲۰ مشترک و جمعیتی بالغ بر ۲هزار و ۲۵۰ نفر، آبرسانی می شود.

وی؛ هزینه اجرای این عملیات را۲۸۰ میلیون ریال اعلام کرد.