یکی از دغدغه‌های دکتر آشوبی ، برای جوانی جمعیت ، تأمین شرایط همه جانبه زیست انسانی از طرف دولت برای مردم می باشد

افزایش نرخ رشد جمعیت ،مستلزم ایجاد شرایط زندگی شرافتمندانه است/ پیری جمعیت یک تهدید بالقوه و بالفعل است

        گروه سلامت __ زندگی و حیات انسان علاوه بر وابستگی به مباحث معنوی ،اعتقادی ،آیینی ، ملی ، انسان دوستانه و نوع دوستانه ،به مباحث مادی برای زنده ماندن و ادامه ی حیات و زندگی شرافتمندانه علاوه بر کار و تلاش در ابعاد مختلف کشاورزی،صنعتی،خدماتی ،فرهنگی، اجتماعی به وجود مقوله ی […]

 

 

 

 

گروه سلامت __
زندگی و حیات انسان علاوه بر وابستگی به مباحث معنوی ،اعتقادی ،آیینی ، ملی ، انسان دوستانه و نوع دوستانه ،به مباحث مادی برای زنده ماندن و ادامه ی حیات و زندگی شرافتمندانه علاوه بر کار و تلاش در ابعاد مختلف کشاورزی،صنعتی،خدماتی ،فرهنگی،
اجتماعی به وجود مقوله ی مهم سلامت جسمی و روحی بستگی انکار ناپذیری دارد.

در این ارتباط مبحث وجود سلامت به معنای عام در جهان کنونی و همچنین کشور ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
بایستی تلاش و برنامه ریزی برای گسترش نظام سلامت بر پایه نظام پیشگیرانه و بهداشت محور به استراتژی ایجاد سلامت برای یکان یکان شهروندان و روستاوندان تبدیل شود.
صاحب نظران نظام سلامت واقعی معتقدند تا زمانی که نظام سلامت درمان محور باشد ،نمی تواند سلامتی حداکثری در جامعه برقرار نماید.ضرورت دارد تا مسئولان و متولیان نظام سلامت در اشل کشوری کم کم سمت و سوی نظام سلامت را به طرف نظام سلامت پیشگیرانه و بهداشت محور تغییر جهت دهند تا بتوانند به اهداف واقعی تامین سلامتی ایرانیان نزدیک شوند .
به باور دست اندرکاران واقعی مقوله ی سلامت ، اگر نظام سلامت بهداشت محور و پیشگیری محور بشود از همه نظر در نهایت به نفع جامعه و مردم خواهد بود.
چون در نظام سلامت پیشگیری محور بدلیل نهادینه شدن و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی ، ورودی بیماران به مراکز درمانی چه بیماریهایی واگیردار و چه بیماریهای غیر واگیر دار به حداقل خواهد رسید و هزینه های هنگفتی نیز تلف نخواهد شد.
با این دیدگاه همه باید تلاش مضاعف نمایند تا در روند
گذار از نظام سلامت درمان محور به نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور عمل کنیم.این موضوع هم باید استراتژی مدیریت کلان کشور و استان‌ها باشد و هم مردم و افکار عمومی برای تحقق نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور یاریگر همدیگر باشند.
تا تلاش همه جانبه ی مسئولان و مردم هم افزا و همگرا نباشد ،تغییر نظام سلامت از نظام سلامت درمان محور و پرهزینه به نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور و کن هزینه و پر فایده امکان نخواهد داشت.
در استان گیلان با وجود شرایط مدیریتی که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیریت خوب جناب آقای دکتر آشوبی دنبال می‌شود،ضرورت دارد تا برای تحقق نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور همه با هم جدیت به خرج دهیم تا از یک نظام سلامت سنتی درمان محور و پر هزینه به سوی نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور و کم هزینه حرکت کنیم .
در این ارتباط تمام دستگاههای اجرایی و فرهنگی برای تحقق نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور وظیفه دارند تا در برنامه های کاری خود آموزش زندگی سالم و بهداشتی را در اولویت قرار دهند تا با نهادینه شدن سبک زندگی سالم و با رعایت پروتکل های بهداشتی ،هزینه های سنگین و کمرشکن درمان را به حداقل برسانیم.
بایستی تلاش همه جانبه اعم از دستگاههای دولتی و اجرایی با محوریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همکاری بیش از پیش مردم از نظام سلامت درمان محور به سوی نظام سلامت پیشگیری و بهداشت محور حرکت کنیم و در این ارتباط خیلی خیلی جدی باشیم.

چالش کاهش نرخ رشد جمعیت خیلی جدی است .

افزایش نرخ رشد جمعیت مستلزم تأمین زندگی شرافتمندانه برای مردم از طرف حاکمیت است

قطعاً یکی از دغدغه های جامعه ی ایران در کمتر از ۱۰ آینده پیر شدن جمعیت ایران است و رنگ خطری برای کشور می باشد.
ولی آیا برای اینکه نرخ رشد جمعیت در ایران به حالت عادی در آید ،بایستی فقط به فرزند آوری بدون برنامه ریزی و محاسبه عمل کرد؟
آیا تجربه ی فرزند آوری در سالهای اول پیروزی انقلاب در ایران بدون نگاه به آینده این فرآیند منطقی است ؟چون اکثریت فرزندان متولد موج انقلاب در حال حاضر در زمره ی ارتش عظیم بیکاران چه با تحصیلات عالی و چه بدون تحصیلات عالی می باشند و همین موضوع تاکنون نتوانسته است پروپاگاندای فرزند آوری در ایران را موفق نماید.
عدم وجود شرایط زیست انسانی شرافتمندانه باعث شده تا مردم کمتر رغبت به تحمیل هزینه‌های کمرشکن زندگی و تولد فرزند دیگر را قبول نمایند.
با توجه به اینکه دولت به معنای عام ( حاکمیت) تاکنون نتوانسته است برای تأمین معیشت ،کار و … همین متولدین سالهای پس از انقلاب اقدامات موثری انجام دهد.
با کمال تأسف در کشور ما بهره‌وری از نیروی انسانی در برنامه های توسعه کوچکترین چشم اندازی نداشته و این نگاه حرفه ای از بهره‌وری از جمعیت در واقع به فراموشی سپرده شده است.

تأکید دکتر آشوبی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارتباط با تلاش برای افزایش نرخ رشد جمعیت در ارتباط با نگاه مدیریتی و حرفه ای ایشان به اصل موضوع جمعیت و جوان سازی آن موضوعی علمی و منطقی است.چون همانطور که افزایش نرخ رشد جمعیت مستلزم وجود بسترهای لازم تامین زندگی شرافتمندانه برای ایرانیان است به همان اندازه هم پیر شدن جمعیت یک چالش استراتژیک برای هر ملتی می باشد.
زیرا پیری جمعیت باعث می‌شود تا برنامه های توسعه ای دچار چالش جبران ناپذیری گردد.
در ضمن چون ما مقوله بهره‌وری از نیروی انسانی حال چه پیر و چه جوان را فاصله ی معنا دار داریم ،این موضوع جامعه ما بیشتر در خطر قرار خواهد داد.
خاطرم هست جناب آقای دکتر آشوبی در یکی از نشست های قرارگاه جوانی جمعیت به نحوه ی تأمین معیشت خانواده ها در غالب مثلاً بیمه و پرداخت حقوق به خانواده ها اشاره کرده بودند‌ ،از این موضوع می توان ادعا کرد که چالش های پیش روی فرزند آوری برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان موضوعی فوق‌العاده جدی و ضرورت دارد تا دولت و حاکمیت نسبت به آن جدیت و اهتمام داشته باشد.
پس دکتر آشوبی نسبت به چالش های پیش روی خانواده ها خیلی احساس مسئولیت می کنند و حال در شرایط فعلی حتی پیشنهاد پرداخت حقوق و بیمه خانواده ها بطور رسمی اعلام می نمایند و این نشان دهنده ی حس تعلق خاطر نسبت به معیشت و آینده فرزندان ایران می باشد.