تعطیلات در گیلان برعکس جواب داد؛

افزایش ۴۰۰ مگاواتی مصرف برق در استان گیلان

تعطیلات سراسری و افزایش حضور مسافران در استان باعث افزایش قابل توجه مصرف برق در استان گیلان شده است. طوری که مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان از شهروندان خواست با توجه به افزایش دما در روز‌های آینده، مصرف برقشان را مدیریت کنند. محمد تقی مهدی زاده با اشاره به ورود پدیده گنبد حرارتی در کشور […]

تعطیلات سراسری و افزایش حضور مسافران در استان باعث افزایش قابل توجه مصرف برق در استان گیلان شده است. طوری که مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان از شهروندان خواست با توجه به افزایش دما در روز‌های آینده، مصرف برقشان را مدیریت کنند.

محمد تقی مهدی زاده با اشاره به ورود پدیده گنبد حرارتی در کشور گفت: شهروندان در شبانه روز گذشته ۴۰۰ مگا وات برق بیشترنسبت به روز‌های گذشته مصرف کرده اند.
وی با بیان اینکه هر به ازای هر درجه افزایش دما بیش از ۷۰ مگا وات برق در استان مصرف می‌شود از شهروندان خواست برای تامین پایداری شبکه مدیریت مصرف را جدی بگیرند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان همچنین با اشاره به اینکه با توجه به تعطیلات و ورود مسافران به گیلان مصرف برق بیشتر می‌شود افزود: مسافران و شهروندان به دمای آسایش توجه کنند و از استفاده کردن از لوازم برقی غیرضرور در ساعات اوج مصرف خود داری کنند.