افشاگر «استخدام های بی حساب و کتاب در دولت احمدی نژاد»، دستیار رییسی شد

رئیس جمهور در حکمی محمود عسکری آزاد را به عنوان دستیار خود منصوب کرد. سید ابراهیم رئیسی در حکمی محمود عسکری آزاد را به عنوان دستیار رئیس جمهور منصوب کرد. او که جانشین معاونت سازمان مدیریت و مامور احیای سازمان برنامه و بودجه در دولت اولِ روحانی بود، ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر […]

رئیس جمهور در حکمی محمود عسکری آزاد را به عنوان دستیار خود منصوب کرد.

سید ابراهیم رئیسی در حکمی محمود عسکری آزاد را به عنوان دستیار رئیس جمهور منصوب کرد.

او که جانشین معاونت سازمان مدیریت و مامور احیای سازمان برنامه و بودجه در دولت اولِ روحانی بود، ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران(از مهر ۱۳۸۹ تاکنون)، معاونت تحقیقات و برنامه ریزی توسعه شهری(از ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹)،معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی (۱۳۸۶-۱۳۸۸)، معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (۱۳۸۴ – ۱۳۸۶)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (۱۳۸۰-۱۳۸۴)، معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (۱۳۷۰- ۱۳۸۰)، قائم مقام سازمان امور اداری و استخدامی کشور (۱۳۶۳-۱۳۷۰)، معاون نیروی انسانی سازمان اموراداری و استخدامی کشور (۱۳۶۱-۱۳۶۳)، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان تهران (۱۳۵۸-۱۳۶۱) از جمله سوابق دیگر او بوده است.

عسکری آزاد در تابستان ۱۳۹۳، از در اختیار داشتن صدها هزار سند و مدرک بایگانی شده در خصوص استخدام های سفارشی هزاران نفر افراد بی سواد و کم سواد، در دولت های نهم و دهم، سخن می گوید که امضای شخص لطف الله فروزنده، در برخی از این اسناد و مدارک، موجود است.