همزمان با هفدهمین روز ماه رمضان

افطار معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی با کودکان خانه سبز اندیشان وطن

    به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در هفدمین روز ماه مبارک رمضان جمعی از معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی روزه خود را در کنار کودکان موسسه خیریه خانه سبز اندیشان وطن افطار کردند خانه سبزاندیشان وطن به همت اسماعیل پوروطن از ۱۵ آبان ماه […]

 

 

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در هفدمین روز ماه مبارک رمضان جمعی از معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی روزه خود را در کنار کودکان موسسه خیریه خانه سبز اندیشان وطن افطار کردند

خانه سبزاندیشان وطن به همت اسماعیل پوروطن از ۱۵ آبان ماه سال ۸۹ در روستای طالب آباد منطقه آزاد انزلی شروع به فعالیت کرده و هم اکنون در این خانه دلنشین ۱۴ فرزند پسر مشغول به زندگی می باشند و علاوه برآن چند خانواده در سراسر کشور تحت پوشش و حمایت او قرار دارند