با حضور سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت؛

اقدامات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مقابله با پشه مهاجم آئدس گزارش شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا)؛ در این نشست که با حضور دکتر شهنام عرشی- سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، دکتر احمد رئیسی- رئیس اداره کنترل بیماری‌های منتقله توسط ناقلین مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ، دکتر فاطمه نیک پور- کارشناس اداره کنترل بیماری […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا)؛ در این نشست که با حضور دکتر شهنام عرشی- سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، دکتر احمد رئیسی- رئیس اداره کنترل بیماری‌های منتقله توسط ناقلین مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ، دکتر فاطمه نیک پور- کارشناس اداره کنترل بیماری های منتقله توسط ناقلین وزارت بهداشت و مدیران معاونت بهداشتی برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام شده طی سه ماه گذشته در کنترل و مقابله با پشه مهاجم آئدس ارائه شد.
دکتر عرشی در این نشست با تقدیر از زحمات کارکنان حوزه های مختلف معاونت بهداشتی در سراسر استان در مقابله با پشه آئدس، اظهار کرد: مقابله با پشه آئدس تنها بر عهده ی وزارت بهداشت نیست بلکه همه دستگاه ها و سازمان ها برای مقابله با این پشه مهاجم باید وظیفه و نقش خود را ایفا کنند.
سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهدشت ،افزود: با توجه به اقدامات انجام شده هم اکنون باید بر روی آموزش مردم برای مقابله با این پشه در راستای بهسازی محیط تمرکز کرد و سپس در فازهای بعدی با اقدامات تخصصی در دیده وری و رصد فعالیت این پشه اقدام کرد.
دکتر رئیسی- رییس اداره کنترل بیماری های منتقله توسط ناقلین نیز در این نشست با تشریح اقداماتی که در مقابله با این پشه در استان هرمزگان تاکنون صورت گرفته، بهره مندی از تجارب گیلان در مقابله با این پشه را برای استان های دیگر ارزشمند دانست و گفت: آموزش و همراه سازی مردم استان با توجه به سطح فرهنگ و جمعیت کثیر افراد باسواد و تحصیل کرده باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
در ادامه این نشست، دکتر سید محمود رضوانی- معاون بهداشتی دانشگاه با تشریح فعالیت هایی که طی سه ماه اخیر در مقابله با این پشه برای کنترل آن صورت گرفته، چالش ها و نیازمندی های دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای تداوم اقدامات فوق را خواستار شد.
لازم به ذکر است؛ طی سه ماه گذشته، با شناسایی کانون های پشه آئدس، بیش از یک هزار و ۳۰۰ هکتار در سراسر استان مه پاشی صورت گرفته و بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ مکان بهسازی شده است.