اقدامات نظام سلامت دولتی در گیلان سدی در برابر تعارض منافع  است:

اقدامات و برنامه های دکتر آشوبی چشم انداز روشن دارد و صادقانه است/اقدامات و برنامه های دکتر آشوبی چشم انداز روشن دارد و صادقانه است/زیاده خواهان مدعی که ‌بدنام هم هستند ،نظام سلامت مردم در گیلان را تهدید می‌کنند

گ علی کریمی پاشاکی، روزنامه نگار __ ازآنجا که تعارض منافع به‌ویژه در حوزه ی بهداشت و درمان خط قرمز قانون اساسی و دولت ها به‌حساب می‌آید، سؤالی در اذهان متبادر می‌شود که آیا دانشگاه علوم پزشکی گیلان به‌عنوان متولی تأمین و حفظ سلامت مردم توانسته است در این عرصه در سنوات گذشته موفق عمل […]

گ

علی کریمی پاشاکی، روزنامه نگار __

ازآنجا که تعارض منافع به‌ویژه در حوزه ی بهداشت و درمان خط قرمز قانون اساسی و دولت ها به‌حساب می‌آید، سؤالی در اذهان متبادر می‌شود که آیا دانشگاه علوم پزشکی گیلان به‌عنوان متولی تأمین و حفظ سلامت مردم توانسته است در این عرصه در سنوات گذشته موفق عمل کند یا خیر؟
تعارض منافع در حوزه ی سلامت، یکی از گلوگاه‌های تبعیض و بی عدالتی است؛ که به برخی‌ها در نظام سلامت به علت رانت های آنچنانی و تمامیت خواهی در بخش خصوصی درمان، فرصت می‌دهد تا با منافع قشر عظیمی از مردم در تضاد و تعارض با یکدیگر قرار بگیرد.
به بیانی دیگر، تعارض منافع در نظام سلامت را می‌توان به برخی پزشکانی مثال زد که خود مسؤولیت اداره ی بخش وسیعی از حاکمیت را در اختیار دارند و موازی با آن در بخش خصوصی نیز فعال‌اند؛ در چنین حالتی احتمال اینکه با منافع حقوق عامه با حقوق عده‌ای از  در بخش خصوصی درمان درتضاد و تناقض باشد، زیاد است.
خوشبختانه موضوع تعارض منافع و رعایت حقوق خدمت گیرندگان در حوزه ی سلامت به یکی از رویکردهای نظام سلامت در دولت ها تبدیل‌شده است .
تعیین خط‌مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعارض منافع، ما را بر آن داشت تا برشی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی گیلان را بررسی و ارزیابی کنیم تا دریابیم که عملکرد و کارنامه ی این دستگاه عریض و طویل که تأمین، حفظ و ارتقای سلامت در چارچوب سیاست‌های تعیین‌ شده دولت  ها و وزارت خانه متبوع تا چه اندازه در این پهنه ی جغرافیایی رعایت و عملیاتی  در سنوات گذشته شده است.

علی رغم برخی اقدامات انجام شده در سنوات گذشته ،ولی به علت وجود تعارض منافع و رانت های متنوع و بعضاً رابطه سالاری در ارتباط با اختصاص تجهیزات مدرن و
پیشرفته ی پزشکی در تمام زمینه‌ها از جمله آزمایشگاهی ،سی تی اسکن ،ام آر آی و…به بیمارستان های دولتی ،کم لطفی و کم توجهی بسیاری در سالهای دور و نزدیک گذشته شده است و سهمیه های استان گیلان در زمینه ی دستگاههای مدرن تشخیص بیماریهای مختلف با کمال تأسف به بخش خصوصی و برخی بیمارستان های خصوصی تعلق گرفته است و باعث بروز تبعیض،اجحاف و بی عدالتی در زمینه ی سرانه درمان مردم گردیده است.بطوری که براساس قانون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هر منطقه و یا استانی براساس میزان جمعیت به تعدادی از دستگاههای و تجهیزات مدرن پزشکی نیازمند است و اگر آن تعداد به استان مذکور تعلق گرفته باشد دیگر از اختصاص آنها به استان هدف جلوگیری می شود.
شوربختانه با مدیریت بد و تصمیمات نادرست در گذشته های دور و نزدیک و اختصاص این دستگاههای حیاتی به بخش خصوصی و برخی بیمارستان های خصوصی در استان گیلان ،سهمیه ایی که به عموم مردم اختصاص داشت به برخی زیاده خواهان بخش خصوصی داده شده است و هم اکنون مردم در بیمارستان های دولتی عملاً با کمبود تجهیزات و دستگاههای مدرن پزشکی مواجه هستند و
نمی توانند از امکانات دولتی درمان برخوردار شوند.
عملاً اکثریت مردم یا نمی توانند هزینه‌های بسیار سنگین برخوداری از خدمات این دستگاههای مدرن پزشکی پرداخت کنند و با درد و رنج به زندگی ادامه می دهند تا…ویا با فروش لوازم زندگی و حتی منزل مسکونی شان می توانند از خدمات پزشکی آزمایشگاهی در بیمارستان های خصوصی گیلان استفاده نمایند.
این موارد نمونه‌های بارز اجحاف در حق مردم است که با مدیریت و تصمیمات نادرست و رانت خواهی و رابطه بازی معدودی زیاده خواه گریبان نظام درمان و سلامت مردم استان گیلان را گرفته و آنان را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.

یکی از مرزهای تعارض منافع در حوزه سلامت، هدایت به‌ناچار بیماران از بخش دولتی به خصوصی به سبب فقدان تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای نظیر CT اسکن و یا MRI  و…. بوده است.
با اختصاص سهمیه ای تعدادی از اقلام و تجهیزات مدرن پزشکی و نظام سلامت عمومی و دولتی به برخی زیاده خواه در برخی بیمارستان های خصوصی تازه تأسیس و بخش خصوصی درمان در گیلان به علت وجود رانت های گوناگون ،هم اکنون نظام سلامت بخش دولتی از داشتن تجهیزات در مراکز درمانی ، بر اساس قانون نظام سلامت عملاً محروم شده

است.
با این توضیح، می توان گفت عملاً حق مردم در برخورداری از سلامت عمومی با رانت خواهی و رابطه بازی برخی از افراد مدعی و زیاده خواه در برخی بیمارستان های خصوصی در گیلان اختصاص یافته است و با این اقدام اکثریت مردم از دریافت خدمات مدرن آزمایشگاهی دولتی محروم شده و مجبور هستند که با هزینه‌های سرسام‌آور به بیمارستان های خصوصی مراجعه کنند!!
به نظر می رسد ،این اقدامات رانت جویانه در سنوات گذشته با تصمیمات نادرست و رابطه بازی در مدیریت های مختلف اتخاذ شده ،هم اکنون نظام سلامت دولتی استان گیلان را با چالش جدی مواجه کرده است.افرادی که با سواستفاده از برخی روابط با استقرار دستگاههای مدرن و سرمایه ای پزشکی سهمیه ایی در برخی بیمارستان های خصوصی ،در واقع به حقوق عمومی مردم توسط برخی مدیران دولتی تعرض کرده و باعث خسارات مادی و معنوی به گیلانیان شده اند و با کمال تأسف هم اکنون نیز در خط مقدم ادعاها و ناراضی تراشی ها قرار دارند و جالب تر اینکه آن مدعیان بیمارستان شان هم در بین مردم آنچنان خوشنام نمی باشد.
متاسفانه در سنوات گذشته تعرضاتی به نظام سلامت دولتی شده است که اگر با این تعرضات و انحصارطلبی های تبعیض آلود مقابله ی قانونی نشود،سرانجام نظام سلامت دولتی به مخاطره ی جدی روبرو خواهد شد.

اقدامات و برنامه ریزی های دکتر آشوبی ،ریاست پاکدست دانشگاه علوم پزشکی گیلان چشم اندازی روشن و امید آفرین است

با روی کار آمدن دکتر آشوبی ،ریاست محترم و دلسوز و پاکدست دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،اقدامات و برنامه ریزی های ایشان و تیم مدیریتی همراه ایشان برای برخورداری گیلانیان از بیمارستان جنرال ۸۰۰ تختخوابی با امکانات مدرن آزمایشگاهی و تجهیزات پیشرفته در سایت لاکان رشت بسیار جدید و دارای چشم اندازی روشن و امیدوار کننده می باشد.
در این ارتباط ضرورت دارد تا تمام تاثیر گذاران بر روند توسعه ی همه جانبه استان گیلان ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه علوم پزشکی گیلان را همراهی نمایند تا در افقی مشخص و در بازه ی زمانی منطقی نظام سلامت گیلان از عقب ماندگی مفرط رهایی یابد.
قطعاً راه دکتر آشوبی و تیم مدیریتی همراه وی خیلی دشوار خواهد بود ،چون در تعارض منافع با برخی زیاده خواه و دوستدار عقب ماندگی قرار دارد.
ولی بایستی برای رسیدن به افق روشن نظام سلامت منطقی در گیلان عزیز، دکتر آشوبی و تیم مدیریتی تحت مسئولیت ایشان مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد تا بتواند بخشی از عقب ماندگی های استان گیلان در نظام سلامت را جبران نماید.