مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان:

اقناع افکار عمومی و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف وظیفه همکاران حوزه اطلاع رسانی است

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در نشست هم اندیشی رابطین روابط عمومی در امور های اجرایی، بر آمادگی لازم برای پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلانبا اشاره به نقش برق افزود: اهمیت برق در معیشت مردم غیرقابل انکار است و رمز خدمت رسانی موثر به مردم همدلی و وفاق برای انجام رسالت و وظایف محوله می باشد.

مهدیزاده ضمن تشکر از زحمات همه رابطین روابط عمومی در امورهای اجرایی در پیک تابستان و زمستان گذشته گفت: از همه تریبون ها و ظرفیت های موجود برای اطلاع رسانی به مشترکین استفاده شود.

مدیرعامل توزیع برق گیلان افزود: در حوزه مدیریت مصرف و روابط عمومی عرصه برای کارهای متنوع و ایده های نو بسیار زیاد است و ضروری است با اطلاعات کامل در این حوزه اقدام شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته مدیریت هوشمند مصرف از ساختمان ستادی شرکت آغاز شد و باید از سوی رابطین روابط عمومی پایش مصرف برق ساختمان های اداری انجام شود.

مهدیزاده در پایان اظهار داشت: اقناع افکار عمومی و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف وظیفه همکاران حوزه اطلاع رسانی است.

در ادامه جواد لطفی مدیر دفتر روابط عمومی ضمن برشمردن اقدامات یکسال اخیر در حوزه های مرتبط کاری، انتظارات و برنامه های درخواستی از رابطین این دفتر در امور های اجرائی را ارائه کرد و همچنین حاضرین نیز نظرات و پیشنهادات خود برای فعالیت های فصل پیک تابستان پیش رو را بیان کردند.