الزامات رونق تولید

  ،،،،الزامات رونق تولید عبارتند از؛جلب و تامین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی،اصلاح واقعی قوانین بانکی،تعامل مؤثر با مجامع بین‌المللی،روزآمدشدن تکنولوژی تولید ،رفع واقعی موانع تولید و استاندارد سازی تولید داخلی،،،، توجه به رونق تولید اقتصادی به عنوان یک راهبرد اساسی در واقع توجه به ضرورتی است که اهتمام به آن آثار و پیامدهای مثبتی […]

 

،،،،الزامات رونق تولید عبارتند از؛جلب و تامین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی،اصلاح واقعی قوانین بانکی،تعامل مؤثر با مجامع بین‌المللی،روزآمدشدن تکنولوژی تولید ،رفع واقعی موانع تولید و استاندارد سازی تولید داخلی،،،،
توجه به رونق تولید اقتصادی به عنوان یک راهبرد اساسی در واقع توجه به ضرورتی است که اهتمام به آن آثار و پیامدهای مثبتی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی،فرهنگی و سیاسی به همراه دارد.در ضمن عملی کردن و پایبند بودن به آن نیز مستلزم حمایت و پشتیبانی و تحرک در همه ی عرصه هاست.
تولید،باید به یک فرهنگ و باور عمومی در عرصه ی جامعه تبدیل شود و اقتصاد کشور برای نقش آفرینی آن باید چابک و مهیا شود و در بستر تعاملات کار ساز بین المللی جان بگیرد.
طرح این راهبرد و شعار،رویکرد کشور،مسئولان و مردم را در تعامل با همدیگر برای اجرای صحیح و مؤثر آن طلب می نماید. انتخاب این شعار و تلاش برای تحقق علمی و عملی آن، نشان دهنده ی عزم مسئولان برای برقراری ثبات،آرامش و امنیت در کشور و هدایت نقدینگی و جذب سرمایه های خارجی و داخلی برای تولید و در نتیجه توسعه و پیشرفت کشور و رفاه مردم است.ضرورت دارد در ادامه اقدامات اصلاحی انجام شده،در زمینه ی امنیت سرمایه گذاری نه تنها از بعد فیزیکی،بلکه به لحاظ روانی و در سایه ثبات بخشی به مؤلفه های مؤثر در این فرآیند تامین گردد.
در راهکار های جلب سرمایه‌گذاری خارجی تجدید نظر و موانع موجود برطرف شود.سیستم بانکداری اصلاح و راه برای تعاملات مالی و پولی با دنیا همواره شود.سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی کشور کاملاً هماهنگ ودر خدمت تولید قرار گیرد ‌و استاندارد های فنی و زیست محیطی در تولید کالاها مراعات گردد.
تعاملات بین المللی و منطقه ای ایران که نقش مؤثری در فرآیند تولید دارد،تقویت شود.نسخه ها و توصیه هایی که در عمل ،تولید و اقتصاد کشور را به این روز رسانده،به دور نهاده شود.از ابتکار و ایده های جدید و راهکارهایی که متخصصان متعهد ارائه می دهند،همچنین تجربیات تولید گران موفق و مشارکت عام در این عرصه بهره برده شود.
ایرانیان خارج از کشور نیز ظرفیت خوبی برای رونق بخشی به تولید و اقتصاد هستند،از این ظرفیت نیز بخوبی باید بهره مند شد.تقسیم کار منطقه‌ای واستانی،همچنین برخورداری افزونتر کارآفرینان و استان‌ها از عواید تولید کالاهای مرغوب می تواند رقابتی سالم و منصفانه در بعد کیفی و کمی برقرار سازد که برنامه‌ریزی برای این امر نیز ضرورتی انکارناپذیر به نظر می رسد.
در این ارتباط ضرورت دارد طرح ها و برنامه های ارائه شده توسط متخصصان مورد توجه دولت محترم قرار گیرد و در ضمن همکاری لازم انجام شود و همچنین سایر قوا نیز به سهم خود در بر طرف کردن واقعی موانع تولید و حمایت از تولید را به خوبی نقش آفرینی کنند.