الهام افکاری از زندان آزاد شد و به حبس خانگی رفت

 سعید افکاری با انتشار پیامی در توییتر از آزادی خواهرش الهام افکاری از زندان عادل‌آباد شیراز خبر داد. سعید افکاری در این پیام نوشت: «خواهرم الهام، امروز از زندان عادل‌آباد آزاد شد اما باید پنج سال آینده‌ی زندگی‌اش را با پابند در حبس خانگی بگذراند.» الهام افکاری ۱۹ آبان‌ماه بازداشت شده بود.

 سعید افکاری با انتشار پیامی در توییتر از آزادی خواهرش الهام افکاری از زندان عادل‌آباد شیراز خبر داد.

سعید افکاری در این پیام نوشت: «خواهرم الهام، امروز از زندان عادل‌آباد آزاد شد اما باید پنج سال آینده‌ی زندگی‌اش را با پابند در حبس خانگی بگذراند.»

الهام افکاری ۱۹ آبان‌ماه بازداشت شده بود.