امروز دهه هفتاد نیست، خودسرها برای بیگانگان خوراک تولید نکنند!

روزنامه جوان نوشت: امروز دیگر در دهه ۷۰ به سر نمی‌بریم که عده‌ای با استفاده از خلأ‌های امنیتی بتوانند به اماکن فرهنگی و اجتماعی یورش برده و موجب تهیه خوراک رسانه‌ای برای بیگانگان شوند. بخش‌های مهم مطلب این روزنامه را در ادامه می‌خوانید: حقیقت ماجرا این است که دوقطبی کردن جامعه به بهانه مباحث فرهنگی […]

روزنامه جوان نوشت: امروز دیگر در دهه ۷۰ به سر نمی‌بریم که عده‌ای با استفاده از خلأ‌های امنیتی بتوانند به اماکن فرهنگی و اجتماعی یورش برده و موجب تهیه خوراک رسانه‌ای برای بیگانگان شوند.

بخش‌های مهم مطلب این روزنامه را در ادامه می‌خوانید:

حقیقت ماجرا این است که دوقطبی کردن جامعه به بهانه مباحث فرهنگی نیاز اصلی گروهک‌های معاند و ضدانقلاب در برهه‌ای است که فتنه زن، زندگی، آزادی رو به افول نهاده است. در این بین فتنه‌گران نیاز دارند خوراک رسانه‌ای تهیه کنند و قطعاً کنسرت‌های موسیقی بهترین بستر برای جنجال‌سازی است. این خودسری‌ها البته برای نظام هزینه‌زا خواهد بود.

امروز دیگر در دهه ۷۰ به سر نمی‌بریم که عده‌ای با استفاده از خلأ‌های امنیتی بتوانند به اماکن فرهنگی و اجتماعی یورش برده و موجب تهیه خوراک رسانه‌ای برای بیگانگان شوند. اداره‌کنندگان کنسرت‌ها و نیروهای حراست به وظایف خود آگاهی دارند و قطعاً لازم نیست عده‌ای بخواهند از بیرون به بهانه‌های واهی نظم و انضباط برنامه‌های فرهنگی را بر هم بزنند.امروز در هر مراسم و رویداد فرهنگی ممکن است عده‌ای معدود از جوانان غفلتاً تحت تأثیر فضا برخی شئونات را نادیده بگیرند که اینگونه مسائل با هوشیاری برگزارکنندگان و ناظمان مراسم قابل کنترل است و اگر قرار باشد عده‌ای از بیرون مدام احساس وظیفه کرده و خود را به این مراسم برسانند و با بر هم زدن برنامه‌هایی که مجوز قانونی دارند برای شبکه‌های معاند خوراک رسانه‌ای تهیه کنند سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند.

عده‌ای با حضور درون کنسرت‌ها و اصرار بر رفتارهای ضد فرهنگی سعی در برانگیختن احساسات داشته و سعی می‌کنند اینگونه القا کنند که فضای عمومی کنسرت‌ها کاملاً بی بندوبار و ولنگار است، در حالی که همه می‌دانیم اغلب علاقه‌مندان به موسیقی از میان مردم نسبت به رعایت موازین فرهنگی جامعه اهتمام دارند. در هر حال برهم‌زنندگان نظم و انضباط در برهه کنونی باید با قدرت و حساسیت از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی شناسایی شده و به دستگاه قضایی ارجاع شوند تا پشت پرده چنین وقایع مشکوکی روشن شود و عوامل دست‌اندرکار که امکان ارتباط آن‌ها با سرویس‌های جاسوسی نیز دور از ذهن نیست به مردم معرفی شوند. یادمان باشد کشور امسال درگیر رویداد مهمی، چون انتخابات است و رهبر معظم انقلاب روی برگزاری موفق و مردمی آن اصرار دارند.اگر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در این موارد به طور دقیق و به موقع به وظایف خود عمل نکنند، بهترین بهره‌برداری را دشمنان نظام و انقلاب خواهند برد که البته این بار نیز مردم اولویت‌های اصلی را فراموش نکرده و مطالبات اصلی را گم نخواهند کرد.