امضاء تفاهم نامه توسعه ی همکاری بین دانشکده دندانپزشکی با مرکز فراهم آوری و پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تفاهم نامه توسعه ی همکاری متقابل بین دانشکده دندانپزشکی با مرکز مولتی دیسپلینری بازساختی شناختی ، فراهم آوری و پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،امضاء شد.

نشست مشترک دانشکده دندانپزشکی و مرکز مولتی دیسپلینری بازساختی شناختی، فراهم آوری و پیوند اعضاء دانشگاه با اعضای هیئت علمی بالینی، گروه پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه، در آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی رشت برگزار شد.

این نشست، به منظور ایجاد افزایش و تحکیم همکاری های دوجانبه به ویژه درخصوص انجام پروژه های پژوهشی مشترک، درراستای نیل به اهداف استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی گیلان ازجمله، توسعه همکاری های متقابل در زمینه های علمی آموزشی _ پژوهشی و درمانی، تدوین طرح های تحقیقاتی مشترک و اجرای پایان نامه های دکترای تخصصی، حمایت از فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری مشترک و همچنین برگزاری مشترک همایش ها،سمینارها و کارگاه های آموزشی ، برگزار شد.

لازم به ذکر است ؛ در پایان این نشست ، به منظور توسعه همکاری های متقابل تفاهم نامه ی دانشکده دندانپزشکی با مرکز مولتی دیسپلینری بازساختی شناختی، فراهم آوری و پیوند اعضاء دانشگاه، امضاء شد.