برنامه ی دکتر مسعود پزشکیان ، بازگشت واقعی به مردم ، نخبگان و مخالفت با دروغ و آمار سازی های غیر واقعی و ارتباط با اقتصاد بین‌الملل

انتخاب پزشکیان ، بهترین راه حل

      علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار   نباید  کوچکترین شکی کرد که آنچه مبنا برای اعمال حاکمیت مردم در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ قرار گرفت،رأی و خواست و اراده ی اکثریت مردم بود و بدون اراده و رأی واقعی مردم،هیچ امری مقبولیت ندارد . با کمال تأسف به نظر می‌رسد،بحث آرمانها […]

 

 

 

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار

 

نباید  کوچکترین شکی کرد که آنچه مبنا برای اعمال حاکمیت مردم در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ قرار گرفت،رأی و خواست و اراده ی اکثریت مردم بود و بدون اراده و رأی واقعی مردم،هیچ امری مقبولیت ندارد .
با کمال تأسف به نظر می‌رسد،بحث آرمانها و اراده و خواست ملت و جمهوریت به شکل واقعی و همه جانبه بعد از گذشت چهار دهه،به جای تعمیق و گسترش کمی و کیفی،دچار تقلیل در همه‌ی ابعاد شده است،چون باید قبول کنیم که برگزاری انتخابات بر اساس قانون و باورهای دمکراتیک،کف و حداقل مطالبات آرمانی و واقعی مردم ایران است.
همچنین به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات بین نسلی ،ضرورت تغییر در برخی قوانین اساسی و برخی قوانین و مقررات معمولی بطور جدی احساس می شود تا بشود با توجه به شرایط جدید  با نوسازی و بهسازی بسیاری از قوانین اساسی و معمولی حکمرانی مناسب و کیفی را در جامعه شاهد بود.

در ارتباط با مواجهه با بحث ناکارآمدی در حوزه های مختلف علاوه بر بحث وجود مدیران ضعیف و نابلد،وجود ساختارها ، بسترها و قوانین ناکارآمد و به روز نشده بر حجم مشکلات ناشی از حکمرانی نامناسب می افزاید و چالش های جدی تری را پیش روی جامعه و مردم قرار می دهد و داده است.
اگر در اصلاح قوانین و مقررات و همچنین ساختارهای ناکارآمد هرچه زودتر اقدامات واقعی انجام نشود ،شاید خیلی دیر شود.
باید تاکید کرد که استراتژی و هدف اصلی بعد از انتخابات شکل گیری ساز و کارها و نهادهای مختلف براساس رأی و نظر واقعی اکثریت مردم که در تمام شئون حکمرانی اعمال گردد و نظر و رأی اکثریت مردم  شکلی ‌و ظاهری نباشد.
برپایه  این استراتژی و هدف،هیچ امری،مقامی یا جایگاهی نمی تواند و نباید براساس اصول قانون اساسی ،رأی و خواست اکثریت مردم را مقید کند.بر اساس قانون اساسی این رأی و خواست اکثریت مردم است که ساختارهای اصلی نظام را شکل می دهد.تنها سازوکاری که پیش بینی شده ،این است که به لحاظ شکلی مردم بتوانند آرای خودشان را در زمان و مکان و شکل خاصی ارائه کنند و از حیث محتوایی،افرادی که براساس مر قانون نه سلایق  و تفسیر های فراقانی ، جناحی و…نمی توانند نامزد انتخابات باشند، مشخص شوند،از جمله کسانی که کلاهبرداری کرده اند و یا فساد مسلم مالی و اخلاقی دارند و یا مقامی دارند که ممکن است از آن در انتخابات سؤاستفاده کنند،نمیتوانند و نباید مورد تایید نهادهای نظارتی قرار گیرند،مابقی افراد داوطلب دارای شرایط عمومی باید بتوانند خودشان در معرض رأی و نظر مردم قرار دهند و صاحب اختیار برای انتخاب فقط مردم هستند و بس.
به نظر می‌رسد،با کمال تأسف این روابط قانونی و ضابطه ای ‌و آرمانی برای برگزاری یک انتخابات خوب  آنگونه که شایسته و ضروری بوده به خوبی عملیاتی و اجرایی نشده است و کار به شکلی در آمده است که یک نهاد می تواند مشخص کند که مردم به چه کسانی رأی بدهند! این به معنای این است که کشور از حضور افراد توانمند و طیف های گسترده ای از افراد شایسته در طول سالهای محروم شده و خواهد شد که نتیجه آن ناکارآمدی مدیریتی در  برخی از برهه ها در چهاردهه اخیر با شدت و ضعف هایی بوده است.
باید قبول کنیم که مشارکت حداکثری در انتخابات الزاماتی دارد که مهمترین آن رقابتی بودن انتخابات به معنای واقعی و با حضور همه ی سلایق سیاسی و افراد جامعه با تفکرات و سلایق مختلف سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و…درون نظام می باشد .

 

حمایت از دکتر پزشکیان از نان شب واجب تر است

 

با توجه به شرایط بوجود آمده که در اثر نگاه حداقلی اعمال شده است که می تواند زیان های جبران ناپذیری را برای کشور داشته باشد ،ولی با توجه به شرایط خاص کشور،منطقه و اوضاع بین‌المللی و برای حراست و حفاظت از حداقل ها برای حفظ جمهوریت ،
می توان با حمایت از «دکتر پزشکیان» در انتخابات ریاست جمهوری دوره ی چهاردهم با مقاومت مدنی در برابر زیاده‌خواهی تندرو و تمامیت خواهان ، در پایداری و پاسداری حداقلی از جمهوریت به خطر افتاده نظام اقدام کرد و تلاشی مضاعف  در پی اصلاح امور ،بدور از خشونت طلبی و نفرت افکنی بخرج داد.
در این ارتباط با تمام منتقدین و حتی مخالفان شرکت در انتخابات در بسیاری موارد شاید موافق باشم، ولی واگذاری تمام و کمال این صحنه با وجود حداقل های موجود در برنامه ها و اعلام نظر های جناب آقای مسعود  پزشکیان را جایز نمی دانم و با رأی دادن به دکتر پزشکیان می  خواهم اعلام کنم که ما با حداقل ها در آینده ، به حداکثر منافع ملی و  رعایت حقوق اساسی مردم توسط حاکمان صد البته با اصلاح و تجدید نظر در شیوه های حکمرانی و اتخاذ روش های مناسب حکمرانی می رسیم ،بدور از خشونت

طلبی و نفرت افکنی.

صد البته در این سالها شاید برخی از حاملان شیوه های اعتدالی و شاید برخی مدعیان اصلاح طلبی هم دچار اشتباهات و یا لغزش ها و خطا های سهوی و یا خدای ناکرده عمدی از روی رانت خواهی و کسب برخی پست ها و کرسی میانی و بالا یا پایین و مشاوران در سطوح وزارت و… مرتکب شده باشند که احتمالا در این دلسردی‌ها تاثیرگذار باشد.
بیاییم بدون فراموش کردن رفتارهای ناپسند و تمامیت خواهانه ی تندرو و انحصار طلبان از هر جناحی و آنانی که می خواهند به هر قیمتی جمهوریت را نابود کنند ، فقط با بخشش یکدیگر و درک شرایط حساس کنونی، در پای صندوق های رای با رأی به « دکتر مسعود پزشکیان» روزنه ها و منافذ امید به اصلاحات دمکراتیک و اساسی و در عین حال تدریجی و بدون خشونت را کماکان باز نگهداریم.

عل ایحال ،برنامه ی دکتر پزشکیان ، بازگشت واقعی به مردم و نخبگان ، اصلاح بسیاری از رویه های موجود در مدیریت کشور ، دوری از دروغ و آمار سازی های غیر واقعی و ارتباط با اقتصاد و محافل بین المللی براساس حفظ و تأمین منابع ملی
می باشد. این دکترین با پشتوانه ی حمایت حداکثری می تواند حماسه ی دوم خرداد سال ۱۳۷۶ را با روندی جدید نمایان کند، البته اگر اکثریت مردم برای حمایت از حقوق اساسی خود در ۸ تیرماه سال جاری پای صندوق های رأی حاضر شوند و به دکتر مسعود پزشکیان رأی بدهند.