طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل

دکتر محمد زمانی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل منصوب شد. دکتر زمانی پیش از این مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل و رودسر در کارنامه کاری خود دارد. گفتنی‌است؛ پیش از این دکتر محمد رضا محدث عهده دار این مسئولیت بود.

دکتر محمد زمانی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل منصوب شد.

دکتر زمانی پیش از این مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل و رودسر در کارنامه کاری خود دارد.

گفتنی‌است؛ پیش از این دکتر محمد رضا محدث عهده دار این مسئولیت بود.