انتصاب سرپرست مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی

پویشگران گیل: طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر ابراهیمی به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب شد. به گزارش پویشگران گیل : طی حکمی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان،دکتر حامد ابراهیمی به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات […]

پویشگران گیل: طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر ابراهیمی به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب شد.

به گزارش پویشگران گیل :
طی حکمی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان،دکتر حامد ابراهیمی به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه منصوب شد.
دکتر حامد ابراهیمی، مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه، مدیرمرکز آموزشی درمانی پورسینا و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان صومعه‌سرا را در کارنامه مدیریتی خود دارد.