با صدور احکامی صورت گرفت؛

انتصاب سرپرست مدیریت منطقه ۱ شهرداری و سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی

محمد دانش شکیب مدیر منطقه ۲ شهرداری رشت با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری رشت و رضا ویسی با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی منصوب شدند.

با حکم یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت، ۲ تغییر جدید در شهرداری مرکز استان رقم خورد.

براین اساس محمد دانش شکیب مدیر منطقه ۲ شهرداری رشت با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری رشت منصوب شد تا جایگزین محمد پورناصرانی در این سمت شود.

شکیب از جمله مدیرانی است که سابقه شهرداری آستانه اشرفیه را نیز در کارنامه دارد.

در حکم دیگری نیز رضا ویسی معاون کنونی شهرسازی و معماری با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت منصوب شد.

پیش از این پیمان پارسای محمودی عهده دار این سمت بود.ح