انتصاب محبوبه رفیعی پور به عنوان عضو گروه ارزیابی آزمایشگاه های آب و فاضلاب کشور

محبوبه رفیعی پور چیرانی کارشناس مسئول آزمایشگاه شرکت آبفای گیلان، به عضویت گروه ارزیابی آزمایشگاه های آب و فاضلاب کشور در آمد.

 

طی حکمی از سوی اتابک جعفری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، محبوبه رفیعی پور به مدت ۲ سال به عضویت گروه ارزیابی آزمایشگاه های آب و فاضلاب کشور منصوب شد، تا با به کارگیری تمام توان تخصصی خود گروه ارزیابی را در رسیدن به اهدافش یاری نماید.