به مناسبت سالگرد رحلت مجاهد نستوه و به تعبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) ابوذر زمان حضرت آیت ا... طالقانی (ره)؛

انسانی برتر ازسیاست

آه! اگر آزادی سرودی می خواند همچون گلوگاه پرنده اش هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جا نمی ماند سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه ای نشانی از غیاب انسانی است که حضور انسانها آبادانی است احمد شاملو … و بدون شک غیاب انسانها ویرانی است، آنهم انسانهایی که سرافرازانه و عزیزانه […]

آه! اگر آزادی سرودی
می خواند
همچون گلوگاه پرنده اش
هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جا نمی ماند
سالیان بسیار نمی بایست
دریافتن را
که هر ویرانه ای نشانی از غیاب انسانی است
که حضور انسانها آبادانی است

احمد شاملو

… و بدون شک غیاب انسانها ویرانی است، آنهم انسانهایی که سرافرازانه و عزیزانه و عاشقانه پای در ره مقصود نهاده اند تا با آگاهی به باروری نهال آزادگی و آزادی بکوشند،انسانهایی که هرگز به شکار عوام و جلب حرام و جذب مال و مقام نیندیشیده اند.
انسانهایی که به کرامت، اصالت و شرافت آدمیان می اندیشند وکسی را به چشم خواری و فرومایگی نمی نگرند. انسانهایی که اعتقاد دارند همگان یکسان هستند، الا به فضلیت و تقوا و انسانیت. انسانهایی که در برج عاج تاملات روشنفکرانه مابانه جا خوش نکرد. بلکه تارو پود خویش و تاب و توان خود را صرف روشنگری در جامعه نموده اند و انسانهایی که سر سفره ی شادی مردمان شهود دارند و در غم و سوگ آنان حضور و وجدان بیدار جامعه اند. بی گمان یکی از انسانهای فرهیخته و عزیز، بی ریا و ساده، زنده یاد حضرت آیت ا… حاج سید محمود طالقانی است. وی انسانی برتر از سیاست بود.یادش گرامی و راهش پررهرو

علی کریمی پاشاکی