انعقاد قرارداد نشتیابی در شهرهای بندر انزلی و خمام

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آبفای گیلان از انعقاد قرارداد نشتیابی در شهرهای بندر انزلی و خمام خبر داد.

 

 

مازیار غلام پور بیان داشت: در راستای شناسایی نشت های پنهان و کاهش هدررفت واقعی آب، قراردادهای جدید نشتیابی در شهرهای بندر انزلی و خمام منعقد شد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت افزود: در این قراردادها، نشتیابی با استفاده از مدرن ترین تجهیزات نشتیابی همچون کوریلیتور، ژئوفون و لیک پن صورت می گیرد و پیمانکار ملزم به یافتن نشت، حفاری و رفع بموقع آن می‌باشد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود طی اجرای قراردادهای مذکور که شامل نشتیابی ۶۵ کیلومتر از شبکه توزیع آب شرب در شهرهای بندرانزلی و خمام می باشد، از هدررفت آب شرب به میزان قابل توجهی جلوگیری و علاوه بر افزایش فشار شبکه توزیع، انجام این عملیات منجر به بهبود کیفیت و کمیت آب شرب و در نتیجه، خدمت رسانی مناسب تر به مشترکین شود.