انفجار خمپاره عمل نکرده در اردوگاه آموزشی گیلوان منجیل | سه نفر شهید و زخمی شدند

به نقل از رکنا، شنیده ها حکایت از انفجار خمپاره عمل نکرده در اردوگاه آموزشی گیلوان منجیل در حین عمل خنثی سازی و تخریب آن دارد. در این عملیات ۳ تن از پرسنل نیروی دریایی ارتش برای انجام عمل تخریب دچار سانحه شدند که یک نفر از آنها به دنبال انفجار خمپاره به درجه رفیع […]

به نقل از رکنا، شنیده ها حکایت از انفجار خمپاره عمل نکرده در اردوگاه آموزشی گیلوان منجیل در حین عمل خنثی سازی و تخریب آن دارد.

در این عملیات ۳ تن از پرسنل نیروی دریایی ارتش برای انجام عمل تخریب دچار سانحه شدند که یک نفر از آنها به دنبال انفجار خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل آمد و دو نفر دیگر به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم اعلام شده است.

به دنبال انفجار مهمات عمل نشده در گیلوان منجیل یکی از پرسنل به نام آرش امیری به شهادت رسید.