اهدای مدال به رئیس اتاق بازرگانی گیلان توسط مقامات جمهوری داغستان روسیه

پایگاه خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی گیلان _ در جریان سفر اخیر استاندار گیلان به همراه هیات عالیرتبه از مقامات استان گیلان به روسیه ،توافقات و قراردادهای قابل ملاحظه‌ای در ارتباط با گسترش روابط اقتصادی ،تجاری ،علمی ، گردشگری،مدیریت شهری و آموزشی بین مقامات جمهوری آستراخان و […]

پایگاه خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی گیلان _ در جریان سفر اخیر استاندار گیلان به همراه هیات عالیرتبه از مقامات استان گیلان به روسیه ،توافقات و قراردادهای قابل ملاحظه‌ای در ارتباط با گسترش روابط اقتصادی ،تجاری ،علمی ، گردشگری،مدیریت شهری و آموزشی بین مقامات جمهوری آستراخان و داغستان به امضاء رسید.
همچنین تر جریان این سفر با توجه به تأثیر و کارکرد اتاق بازرگانی گیلان به ریاست قاسم رضاییان ،مقامات جمهوری داغستان روسیه به علت تلاش های رئیس اتاق بازرگانی گیلان و برای قدردانی به وی مدال اهداء کردند.