اهمیت و نقش تاثیرگذار منطقه‌ آزاد انزلی بر روابط اقتصادی ایران و روسیه و نقش آن بر اقتصاد بین‌المللی بلوک اوراسیا

شواهد و قرائن نشان می‌دهد منطقه‌ی آزاد انزلی در حال تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد منطقه‌ی بین المللی اوراسیا و کشورهای حاشیه حوزه‌ی دریای کاسپین است.

 

صاحب نظران باور دارند که منطقه‌ی آزاد تجاری _صنعتی انزلی از یک بنگاه و منطقه‌ی اقتصادی محلی و منطقه‌ای محدود در حال تبدیل شدن به یک بنگاه و منطقه‌ی اقتصادی تاثیرگذار ملی و بین المللی است.
این اهمیت آنچنان نمایان و هویدا شده است که کشورهای مختلف از جمله تمامی همسایگان و بویژه کشورهای حاشیه حوزه‌ی دریای کاسپین و مجمع بزرگ اقتصادی کشورهای اوراسیا که مجمع ایی تاثیر گذار در اقتصاد بین‌الملل امروز می‌باشد و همچنین نهادینه شدن این طرز تلقی که منطقه‌ی آزاد انزلی با توجه به اقدامات انجام شده و در دست انجام در این منطقه و همچنین تاکید کشور مهم و تاثیر گذار فدراسیون روسیه بر اهمیت تأثیرگذاری وجود منطقه‌ی آزاد انزلی در حال و آینده‌ی اقتصاد بین‌الملل، نشان از اهمیت موضوع است که باید به فال نیک گرفته شود و تلاش دولت و مدیران منطقه‌ی آزاد انزلی را برای تکمیل و به روزرسانی زیر ساخت‌های منطقه‌ی آزاد انزلی را مورد حمایت و تاکید قرار داد.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد منطقه‌ی آزاد انزلی در حال تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد منطقه‌ی بین المللی اوراسیا و کشورهای حاشیه حوزه‌ی دریای کاسپین است. وجود کشور‌های مهمی همچون چین، روسیه، قزاقستان و…و کشورهای حوزه دریای کاسپین و قفقاز و فراگیری کارکردهای اقتصادی این بلوک مهم اقتصادی (اوراسیا) تا شرق دور و نزدیک و همچنین اروپای شمالی و مرکزی و حلقه‌ی اتصال شدن منطقه‌ی آزاد انزلی از طرف ایران به اقتصاد بین‌المللی، فرآیند مبارکی است که باید با تدبیر و دقت و وسواس زیاد برای تقویت و تأثیرگذاری آن، همگرایی و هم افزایی ملی را چاشنی آن کرد تا روند موفقیت‌های اقتصاد ملی در شرایط دشوار تحریم‌های ظالمانه، ادامه داشته باشد.

باید تاکید شود، مباحثی که در سفر اخیر لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه به منطقه‌ی آزاد انزلی مورد تاکید ایشان و دکتر روزبهان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی قرار گرفت، از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد که ضرورت دارد تا مورد توجه دست اندرکاران ذی ربط در ایران و فدراسیون روسیه قرار گیرد.

دکتر روزبهان، مدیر عامل منطقه‌ی آزاد انزلی در ارتباط با اهمیت روابط اقتصادی و تجاری ایران و روسیه اظهار داشت: «با عنایت به وجود طرح‌های توسعه دو بندر انزلی و کاسپین که در محدوده‌ی منطقه‌ی آزاد انزلی قرار دارند و اتصال منطقه‌ی آزاد انزلی به راه آهن سراسری کشور، می توان گفت که منطقه‌ی آزاد انزلی در آینده‌ی روابط ایران با اوراسیا و به ویژه روسیه از جایگاه محوری برخوردار خواهد بود و این موضوع راهبرد اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران است.»
همچنین لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در ایران نیز در سخنان خود بر اهمیت وجود منطقه‌ی آزاد انزلی و روابط اقتصادی و تجاری و اهمیت اتصال آن به راه آهن سراسری ایران اظهار داشت: «توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه منجر به ایجاد فرصت‌های جدید همکاری بین کشورهای منطقه‌ی اوراسیا و حاشیه دریای خزر خواهد شد و اتصال منطقه‌ی آزاد انزلی به راه آهن سراسری ایران برای کشور روسیه بسیار مهم و حائز اهمیت است، چرا که این ظرفیت بزرگ و مهم باعث حمل و نقل سریعتر و بیشتر و ارزانتر از طریق بنادر دو کشور خواهد شد.»

علی ایحال، می توان ادعا کرد که منطقه‌ی آزاد انزلی در بستر تحولات کیفی اقتصادی قرار گرفته است و ضرورت دارد تا با توجه به اقبال بین المللی به آن، از این ظرفیت و فرصت تاریخی به بهترین شکل برای تقویت اقتصاد ملی بهره‌برداری شود.