شهرداری و شورای شهر چاف و چمخاله با همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور برگزار می کند؛

اولین برنامه ی فرهنگی شب های خزر تا خلیج فارس

مهندس ابراهیمی شهردار پرتلاش و موفق چاف و چمخاله در ارتباط با برگزاری بزرگترین رالی گردشگری ایران و برنامه فرهنگی شب های خزر تا خلیج فارس اظهار داشت: شهرداری چاف و چمخاله با همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران اولین برنامه ی فرهنگی شب های خزر تا خلیج فارس را برگزار می‌کند. وی […]

مهندس ابراهیمی شهردار پرتلاش و موفق چاف و چمخاله در ارتباط با برگزاری بزرگترین رالی گردشگری ایران و برنامه فرهنگی شب های خزر تا خلیج فارس اظهار داشت:

شهرداری چاف و چمخاله با همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران اولین برنامه ی فرهنگی شب های خزر تا خلیج فارس را برگزار می‌کند.

وی افزود:
این برنامه ی فرهنگی شامل اجرای استند آپ جناب آقای حاجی زاده و اجرای موسیقی توسط جناب آقای جهان و همچنین مجری این برنامه ی فرهنگی جناب آقای فرشید فهیم همراه با برنامه های متنوع فرهنگی و نشاط آور در محل طرح سالم سازی در تاریخ هشتم اردیبهشت از ساعت ۱۸ تا ۲۲ شب برگزار خواهد شد.

مهندس ابراهیمی شهردار چاف و چمخاله از عموم مردم دعوت تا در این مراسم فرهنگی و هنری شرکت نمایند.

شایان گفتن است ،حضور در این مراسم رایگان می باشد.