اولین روز از ” وبینار جوانی جمعیت و سلامت خانواده ” برگزار شد

اولین روز از وبینار آموزشی 9 روزه ی جوانی جمعیت و سلامت خانواده با عنوان " یافتن همسر مناسب و تعاملی ساختن دوران محرمیت قبل از ازدواج " ، برگزار شد.
به همت کارگروه پاسخگویی اجتماعی، عدالت آموزشی و واحد آموزش مداوم  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، اولین دوره از سلسله وبینارهای ۹ روزه جوانی جمعیت و سلامت خانواده ویژه ی پزشکان ،  تحت عنوان ” یافتن همسر مناسب و تعاملی ساختن دوران محرمیت قبل از ازدواج ” با حضور دکتر افشین شفقی – معاون آموزشی دانشگاه ، برگزار شد.

در وبینارمذکور، مطالب جامعی تحت  عنوان  ارتباط مشکل دار، نقش آشنایی در انتخاب همسر ، اهمیت و نقش دوران محرمیت پیش از ازدواج در شناخت بیشتر زوج ها  و گفت و گو های مهم برای شناخت بهتر همسر در مورد فرزندآوری و جوانی جمعیت ، ارائه شد.