برای پزشکان،پرستاران و تمام تلاش گران عرصه ی بهداشت و سلامت گیلانیان

ایثار گران بدون ادعای خط مقدم مقابله با بیماری کرونا

قسم نامه ی بقراط حکیم و اساساً طبابت علمی است برای بهبود زیست جسمانی انسانها ست.علم طب بر اساس میثاق نامه خود تعهد کرده است که دانش،مهارت و همه ی توان خود را وقف بهبود بیمارانش کند.به همین دلیل ،طبیب و کادر درمانی همراه وی از ابتدا بطور اخلاقی و آگاهانه تعهد داده است که […]

قسم نامه ی بقراط حکیم و اساساً طبابت علمی است برای بهبود زیست جسمانی انسانها ست.علم طب بر اساس میثاق نامه خود تعهد کرده است که دانش،مهارت و همه ی توان خود را وقف بهبود بیمارانش کند.به همین دلیل ،طبیب و کادر درمانی همراه وی از ابتدا بطور اخلاقی و آگاهانه تعهد داده است که برای بهبود بیمار هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی تمام مساعی ،تلاش ، دانش و مهارت خود را بکار گیرد در هر شرایطی.
مسئولیت های اجتماعی پزشکان و کادر درمانی

در پروسه ی تکوین علم پزشکی تا به امروز،ارتباط میان پزشک وکادر درمانی با بیمار با توجه به حقوق متقابل بیمار و پزشک و کادر درمانی دچار تحول اساسی و قابل ملاحظه‌ای شده است. در اصول پزشکی مدرن و اصول اخلاق حرفه‌ای علاوه بر اصول حفظ اخلاق زیست جسمی بیمار،مسئولیت اجتماعی پزشکان و کادر درمانی بیش از پیش در دفاع از حق زندگی سالم و حقوق اساسی آحاد جامعه را مورد تاکید دارد.
خلاصه ای از اخلاق حرفه‌ای که پزشکان و کادر درمانی به وفادار و متعهد بوده و هستند به قرار زیر می باشد:

__مقدم شمردن سلامتی و آسایش بیماران نسبت به خودشان
__همیشه به خدمت رسانی به بیمار بیاندیشند
__اگر نتوانستند کمک کنند،حداقل آرامش را به بیمار هدیه کنند
__هنر جلب اعتماد و ابراز همدردی و همدلی را نسبت به بیمار داشته باشند
__همه ی بیماران را با یک چشم و به عدالت بنگرند
__همیشه ی ایام چه در جنگ وچه در صلح در خط مقدم ایثار گری و خدمات رسانی به انسان‌ها ی بی پناه و دردمند باشند و در این راه از جان خود بگذرند.

با این ویژگی های انسان دوستانه و نوع دوستانه ،باید اذعان کرد ،کارنامه ی جامعه ی پزشکی و کادر درمانی و بهداشتی ایران زمین در تمام سالهای شروع طبابت مدرن که تا به امروز ادامه داشته کاملاً درخشان است.از فداکاری بسیار پزشکان و پرستاران گمنام و فداکار این سرزمین گرفته تا خدمات زنده یاد دکتر محمد قریب پدر طبابت کودکان و…تا تلاش بیدریغ پزشکان و کادر درمانی در اقصی نقاط کشور برای تامین بهداشت و سلامت ایرانیان،همچنین از ایثارگری های سال های جنگ تحمیلی و در مناطق محروم تا به امروز و مقابله و مبارزه در برابر بیماری کرونا،پر از افتخار،بزرگ منشی و ایثار بوده است.
در همین دوره ی همه گیری بیماری کرونا،مشاهده کردیم و می کنیم که تعدادی از پزشکان ،پرستاران و کادر درمانی با فداکاری و قربانی شدن مظلومانه و ابتلای تعدادی از مدیران و پزشکان و پرستاران و سایر کادرهای درمانی به نمادی از قداست و نجابت علم طب و طبابت و درمان و بهداشت و قسم پزشکی تبدیل شدند.
این رفتارهای نوع دوستانه ی پزشکان،پرستاران و سایر کادر درمانی و بهداشتی چنان اعتبار اجتماعی در بین مردم فهیم این دیار برای آنان ایجاد کرده است که این بزرگواران به برند در بین همه ی گروههای اجتماعی تبدیل شده اند و قطعأ این موضوع نشانه ی قدردانی گیلانیان و ایرانیان از پزشکان،پرستاران و سایر کادر درمانی و بهداشتی می باشد.
بقلم علی کریمی پاشاکی_ روزنامه‌نگار