ایران احمدی‌نژاد داشت زمانی که شورش واگنر مد نبود

*به گزارش انطباق* ، بازی‌های سیاسی همیشه در سطح جهان وجود داشت و مهره‌های سیاسی زمانی برای حرکت در مسیر و خواسته‌های اربابان و گاهی برای انتحار علیه رقبا و مخالفان استفاده می‌شوند ولی گاهی نیز این مهره‌ها کنترل‌شان از دست خارج می‌شود و آسیب‌هایی بر حامیانش می‌زند که عملکرد گروه واگنر را نیز می‌توان […]

*به گزارش انطباق* ، بازی‌های سیاسی همیشه در سطح جهان وجود داشت و مهره‌های سیاسی زمانی برای حرکت در مسیر و خواسته‌های اربابان و گاهی برای انتحار علیه رقبا و مخالفان استفاده می‌شوند ولی گاهی نیز این مهره‌ها کنترل‌شان از دست خارج می‌شود و آسیب‌هایی بر حامیانش می‌زند که عملکرد گروه واگنر را نیز می‌توان در همین مسیر ارزیابی کرد.

البته هر چند بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این بازی برای فرار از شکست‌های پوتین در جنگ با اوکراین و شناسایی افرادی است که در این نبرد به او خیانت کردند ولی در کل بازنده این بازی پوتین است و برای او دو سر باخت شد.

بی‌شک در ایران نیز بودند و هستند کسانیکه مانند مزدوران واگنر عمل کردند و می‌کنند که آسیب‌های فراوانی به عوامل پشت صحنه و جلوی صحنه خود زدند که در صدر آن‌ها می‌توان به احمدی‌نژاد اشاره کرد.

فردی که زمانی ضامن او را برای منهدم کردن مخالفان و رقبای برخی جریان‌های سیاسی رها کردند و به او امان‌نامه برای هر اقدام دادند و او نیز تا زمانی که مصلحت می‌دید در مسیر تاخت ولی زمانی که منافع خود را در خطر دید به اربابان خود تاخت.

البته به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد هم مانند سران واگنر در مسیر بازی سیاسی زمانی که به اهداف خود برسد دیگر کرنش و غلاف می‌کند دقیقا مانند این چند ماه که بعد از اعتراضات مردمی زبان در کام گرفت و به خیال خام انتخابات چشم دوخت تا شاید بتواند دوباره به عرصه بازگردد/ *انطباق*