ایران و تاجیکستان سند لغو روادید امضا کردند

شهرهای یزد و خجند بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان خواهرخوانده می‌شوند. به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: محمدمهدی اسماعیلی که روز گذشته به همراه رئیس جمهور به تاجیکستان سفر کرده بود، در حاشیه امضای سند همکاری مشترک گفت: پنج سند همکاری با طرف های تاجیک امضا […]

شهرهای یزد و خجند بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان خواهرخوانده می‌شوند.

به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: محمدمهدی اسماعیلی که روز گذشته به همراه رئیس جمهور به تاجیکستان سفر کرده بود، در حاشیه امضای سند همکاری مشترک گفت: پنج سند همکاری با طرف های تاجیک امضا کردم که دو سند آن در حوزه فرهنگ و مابقی آن به نیابت از رییس سازمان صدا و سیما، وزیر علوم و معاون علمی و فناوری رییس جمهور بود.

وی با اشاره به موضوعات و بندهای مورد اشاره در این اسناد، افزود: اتفاقات خوبی در همکاری های مشترک و گستردگی فرهنگی بین دو کشور فراهم می شود. در سفر امروز به تاجیکستان جلسه ای را با ادبا و نویسندگان نیز داشتیم. جلسه بسیار خوبی بود و در آن با اشاره به سابقه فرهنگی دو کشور بر مشترکات فرهنگی و تمدنی ایران و تاجیکستان نیز تاکید شد.

یادداشت تفاهم نقشه راه همکاری‌های مشترک در زمینه های فرهنگ و هنر، آموزش عالی، تجاری و اقتصادی، لغو روادید، حمل و نقل بین المللی، ایجاد منطقه آزاد مشترک، تحقیقات فناوری و نوآوری، امور ورزشی و خواهرخواندگی میان شهرهای یزد و خجند تاجیکستان از جمله اسناد همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان بود که توسط مقامات دو کشور به امضا رسید.

این اسناد همکاری به امضای وزیران امور خارجه، نیرو و فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران و وزیران رشد اقتصاد، فرهنگ، معارف، نقلیات و صناعت تاجیکستان رسید.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی به دعوت رسمی امامعلی رحمان همتای تاجیکستانی خود و در راستای گسترش و تعمیق تعاملات اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه وارد دوشنبه شد و در کاخ ملت مورد استقبال رسمی امام علی رحمان قرار گرفت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این سفر با هدف انعقاد تفاهم‌نامه‌های فرهنگی و هنری به همراه رییس جمهور به تاجیکستان سفر کرده است‌.