ایرنا: تکذیب معرفی فردی به‌ عنوان برادر رئیس‌جمهور

  ایرنا نوشت: 🔹برخی رسانه‌ها به نقل از عضو شورای شهر مشهد خبر داده‌اند که «سید ابراهیم رئیسیون» برادر رئیس‌جمهور و از گزینه‌های تصدی پست شهرداری مشهد است. 🔹انتساب فرد مزبور به رئیس‌جمهور و نسبت برادری صحت ندارد و ناشی از اطلاعات غلط گوینده است.    

 

ایرنا نوشت:

🔹برخی رسانه‌ها به نقل از عضو شورای شهر مشهد خبر داده‌اند که «سید ابراهیم رئیسیون» برادر رئیس‌جمهور و از گزینه‌های تصدی پست شهرداری مشهد است.

🔹انتساب فرد مزبور به رئیس‌جمهور و نسبت برادری صحت ندارد و ناشی از اطلاعات غلط گوینده است.