معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان:

بارگیری بیش از ۷۵ درصد ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع شبکه برق گیلان

  به طور متوسط حدود %۷۶ ظرفیت فوق توزیع شبکه برق گیلان مورد بارگیری قرار گرفته است. حسن قنبرزاده با اشاره به تابستان سخت سال جاری که با موفقیت سپری شد، گفت: علیرغم مدیریت بار انجام شده و همکاری بسیار خوب صنایع، میزان بارگیری بسیاری از پست های انتقال و فوق توزیع شبکه قدرت شرکت، […]

 

به طور متوسط حدود %۷۶ ظرفیت فوق توزیع شبکه برق گیلان مورد بارگیری قرار گرفته است.

حسن قنبرزاده با اشاره به تابستان سخت سال جاری که با موفقیت سپری شد، گفت: علیرغم مدیریت بار انجام شده و همکاری بسیار خوب صنایع، میزان بارگیری بسیاری از پست های انتقال و فوق توزیع شبکه قدرت شرکت، خارج از شرایط مطلوب بود که می تواند چالشی اساسی را برای شبکه برق گیلان رقم بزند.
وی افزود: با توجه به نیاز مصرف شبکه برق منطقه‌ای گیلان در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۵۴۴ مگاوات و در نظر گرفتن ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال به میزان ۳۱۶۴٫۸ مگاولت‌آمپر، به صورت تقریبی می‌توان گفت به طور متوسط بیش از ۸۰% ظرفیت انتقال و همچنین در بخش فوق توزیع، با احتساب ظرفیت ترانسفورماتورهای فوق توزیع به میزان ۳۲۹۶ مگاولت‌آمپر، می‌توان گفت به طور متوسط حدود %۷۶ ظرفیت فوق توزیع شبکه برق گیلان مورد بارگیری قرار گرفته است.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان،گفت: کافی نبودن ظرفیت و پرباری پست های انتقال و فوق توزیع شبکه برق گیلان، از جمله چالش ها و معضلات بزرگ شبکه برق شرکت بوده که باید با سرمایه گذاری مناسب، احداث پست های جدید و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی این مشکل را در اسرع وقت برطرف نمود.