توسط سرپرست مدیریت امور دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان صورت گرفت؛

بازدید از خوابگاه دانشجویی دخترانه شهید فیاض‌بخش رشت

سرپرست مدیریت امور دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از خوابگاه دانشجویی دخترانه شهید فیاض‌بخش رشت بازدید به عمل آورد.

دکتر غلامرضا فلاح سخنگویی-سرپرست مدیریت امور دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، امروز-یکشنبه، از خوابگاه دانشجویی دخترانه شهید فیاض‌بخش رشت بازدید به عمل آورد.

در این بازدید، از نزدیک وضعیت خوابگاه مورد ارزیابی قرار گرفت و ضمن گفت‌وگوی سرپرست مدیریت امور دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با پرسنل این خوابگاه دانشجویی، مسائل و موضوعات تاسیساتی و ساختمانی خوابگاه بررسی شد.

همچنین، مقرر گردید تا هرچه سریع‌تر پیگیری‌های لازم برای رفع نواقص احتمالی صورت گیرد.

بازدید از خوابگاه دانشجویی دخترانه شهید فیاض‌بخش رشت
بازدید از خوابگاه دانشجویی دخترانه شهید فیاض‌بخش رشت
بازدید از خوابگاه دانشجویی دخترانه شهید فیاض‌بخش رشت
بازدید از خوابگاه دانشجویی دخترانه شهید فیاض‌بخش رشت
بازدید از خوابگاه دانشجویی دخترانه شهید فیاض‌بخش رشت
بازدید از خوابگاه دانشجویی دخترانه شهید فیاض‌بخش رشت
بازدید از خوابگاه دانشجویی دخترانه شهید فیاض‌بخش رشت