بازدید بخشدار مرکزی و معاون عمران فرمانداری فومن از تاسیسات آبرسانی روستایی این شهرستان

بخشدار مرکزی و معاون عمرانی فرمانداری فومن از وضعیت آبرسانی روستاهای فومن بازدید کردند.

 

مدیر امور آبفای فومن از بازدید بخشدار مرکزی و معاون عمرانی فرمانداری این شهرستان از وضعیت تاسیسات آبرسانی روستاهای سه پیران و گوشلوندان، سند بالا و پائین، گل افزان، کلده بالا و گربه کوچه خبر داد.

وحید مهجور گفت: روستاهای فوق الذکر مجموعاً دارای ۲ هزار و ۳۰۰ فقره اشتراک می باشند که منبع تامین آب شرب بخش مهمی از آن، سایت آبرسانی باغبانان بوده و بخشی دیگر از منابع ذخیره و چاهک های موجود در مسیر تامین می شوند، تاکنون مناطقی از این روستاها از طریق پروژه های عمرانی لوله گذاری و اصلاح شبکه شده و مابقی آن نیز در دست اقدام می باشد .

وی افزود : در این بازدید بخشدار مرکزی و معاون عمرانی فرمانداری ضمن تقدیر از خدمات مجموعه آب و فاضلاب که جهت رفع مشکلات کم آبی روستاها تاکنون انجام شده، اظهار داشتند تلاش براین است که بتوانیم در حد ممکن آبرسانی به روستاها را از طریق طرح در کمیته برنامه ریزی شهرستان محقق نماییم تا این قشر زحمتکش طی سال و در فصول گرم از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بی نصیب نمانند.