بازدید سرزده سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از خوابگاه پسرانه بوستان انقلاب رشت

به گزارش مفدا گیلان، در راستای بازدید اخیر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و تاکیداتی که جهت تسریع فرایند آماده‌سازی و تجهیز خوابگاه داشتند، دکتر غلامرضا فلاح سخنگویی-سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه، به صورت سرزده از خوابگاه دانشجویی بوستان انقلاب رشت بازدید نمود و از نزدیک روند بازسازی خوابگاه را مورد بررسی قرار داد. وی […]

به گزارش مفدا گیلان، در راستای بازدید اخیر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و تاکیداتی که جهت تسریع فرایند آماده‌سازی و تجهیز خوابگاه داشتند، دکتر غلامرضا فلاح سخنگویی-سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه، به صورت سرزده از خوابگاه دانشجویی بوستان انقلاب رشت بازدید نمود و از نزدیک روند بازسازی خوابگاه را مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین ضمن صحبت با پیمانکار این پروژه، جهت سرعت بخشیدن به روند بازسازی و اجرای کار باکیفیت، راهکار و توضیحاتی را ارائه داد.

بازدید سرزده سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از خوابگاه پسرانه بوستان انقلاب رشت

بازدید سرزده سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از خوابگاه پسرانه بوستان انقلاب رشت

بازدید سرزده سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از خوابگاه پسرانه بوستان انقلاب رشت

بازدید سرزده سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از خوابگاه پسرانه بوستان انقلاب رشت

بازدید سرزده سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از خوابگاه پسرانه بوستان انقلاب رشت