بازدید سرزده مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه‌سرا

دکتر فرهاد روشنفکر- مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بازدیدی سر زده به بررسی روند پیشرفت فیزیکی ساختمان جدید اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان صومعه‌سرا پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب‌دا)؛ دکتر فرهاد روشنفکر- مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بازدیدی سر زده به بررسی روند پیشرفت فیزیکی ساختمان جدید اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان صومعه سرا  پرداخت.