بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از بخش‌های مختلف بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از بخش‌های مختلف بیمارستان شهید حسین پور لنگرود بازدید کرد و در جریان کم و کیف خدمات درمانی این بیمارستان قرار گرفت.
 دکتر محمدتقی آشوبی- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همراهی دکتر عقیل قلی‌پور-معاون درمان دانشگاه در بیمارستان شهید حسین‌پور لنگرود حضور یافت.

دکتر آشوبی در جریان حضور در بیمارستان شهید حسین پور از بخش‌های مختلف این بیمارستان بازدید و با کادر درمان گفت‌وگو کرد.

وی ضمن عیادت از بیماران، سطح خدمات درمانی ارایه شده کادر درمان این مرکز را مورد پایش و ارزیابی قرار داد.