همزمان با هفته ی تربیت‌بدنی انجام شد ؛

بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی از باشگاه سوارکاری تک‌تاز

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه ی آزاد انزلی همزمان با هفته ی تربیت‌بدنی، اکبر نیازی سرپرست این سازمان از باشگاه سوارکاری تک‌ تاز که به عنوان بزرگترین مرکز پرورش اسب کاسپین در کشور فعالیت می کند بازدید کرد. […]

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه ی آزاد انزلی همزمان با هفته ی تربیت‌بدنی، اکبر نیازی سرپرست این سازمان از باشگاه سوارکاری
تک‌ تاز که به عنوان بزرگترین مرکز پرورش اسب کاسپین در کشور فعالیت می کند بازدید کرد.

نیازی ،در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت حفظ نژاد اسب کاسپین خاطرنشان کرد:
لازم است رقابت‌های ورزشی اسب کاسپین با مشارکت سازمان منطقه ی آزاد انزلی جهت معرفی نژاد برتر و حفاظت از اصالت نژادی اسب کاسپین به منظور معرفی این گونه ی خاص و ثبت آن در سطح بین المللی با محوریت استان های شمالی کشور برگزار شود