بازدید سرپرست معاونت درمان دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی هفده شهریور رشت

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی هفده شهریور رشت بازدید بعمل آورد.

دکتر سید مهدی ضیاء‌ضیابری – سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همراهی مدیرنظارت واعتباربخشی دانشگاه ، سرپرست اداره اقتصاد درمان دانشگاه و سرپرست اداره بیماریهای خاص و صعب العلاج با حضور در مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور  از نزدیک روند پیشرفت پروژه سی تی اسکن این مرکز را مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم  در راستای تسهیل و  تسریع راه اندازی این بخش را صادر کرد.