بازدید شبانه و سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان خصوصی آریا

دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به صورت سرزده و شبانه از بیمارستان خصوصی آریا بازدید بعمل آورد. دکتر آشوبی در این بازدید شبانه از بخش‌های مختلف بیمارستان آریا بازدید کرده و روند ارائه خدمات درمانی به بیماران و مراجعان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در […]

دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به صورت سرزده و شبانه از بیمارستان خصوصی آریا بازدید بعمل آورد.

دکتر آشوبی در این بازدید شبانه از بخش‌های مختلف بیمارستان آریا بازدید کرده و روند ارائه خدمات درمانی به بیماران و مراجعان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این بازدید با کارکنان بیمارستان نیز گفت‌وگو کرده و به بحث و بررسی مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی آنان پرداخت.

گفتنی است؛ در این بازدید دکتر فردین مهرابیان- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز به همراه دکتر آشوبی حضور داشت.